Posts Tagged ‘Cukrovarský rybník’

Výlovy pražských rybníků: V jarním slunci se zaleskly šupiny kaprů, amurů i štik

Od poloviny března do začátku dubna vylovili rybáři z Českého rybářského svazu tři pražské rybníky. Jako první přišel na řadu rybník Martiňák v Dolních Počernicích, pak se rybáři přesunuli k Cukrovarskému rybníku ve Vinoři a nakonec si nechali hloubětínský Hořejší rybník. Do práce na bahnitých dnech vypuštěných rybníků jsme se rybářům rozumně nepletli, ale břehy byly naše. Pro děti z pražských škol jsme si u každého z rybníků připravili doprovodný program se stanovišti z vodního světa. Výlovům tak přihlížely takřka tři stovky školáků.

Read the rest of this entry »

Revitalizace Cukrovarského rybníka ve Vinoři

Od letošního jara slouží Cukrovarský rybník ve Vinoři opět ke sportovnímu rybolovu a k rekreaci Pražanů. Prošel celkovou revitalizací, kterou zajišťovaly Lesy hl. m. Prahy.

Cukrovarský rybník byl postaven na vlhkých loukách kolem Vinořského potoka koncem 19. století a sloužil jako zdroj vody pro mytí řepy v nedalekém cukrovaru. Během let docházelo k postupnému zanášení rybníka a chátrání objektů.

Read the rest of this entry »

Revitalizace Cukrovarského rybníka

Nejvýznamnější zakázky 2013

Od srpna 2013 probíhala rekonstrukce výpustného zařízení Cukrovarského rybníka. V rámci oprav jsme zrevitalizovali i koryto Vinořského potoka pod rybníkem.

Read the rest of this entry »

Nejvýznamnější realizované zakázky v roce 2013

Středisko vodní toky Lesů hl. m. Prahy každoročně provádí údržbové práce na pražských vodních tocích a vodohospodářských zařízeních, sleduje kvalitu vod i bezpečnost vodohospodářských zařízení a v roce 2013 spravovalo 91 vodních děl a 36 technických nádrží. Kromě zajišťování havarijních služeb při likvidaci ekologických havárií nebo povodňových událostí pravidelně provádí také opravy a revitalizace vodních toků a nádrží, které zlepšují jejich bezpečnost a zvyšují jejich ekologickou hodnotu.

Proto bychom vás zde rádi seznámili s nejdůležitějšími zakázkami, které jsme realizovali v uplynulém roce.

Read the rest of this entry »

Revitalizace Cukrovarského rybníka

Cukrovarský rybník je posledním rybníkem na Vinořském potoce na území hlavního města Prahy. Nad ním se nachází ještě 5 dalších rybníků – Malá a Velká Obůrka, Pohankův rybník, Vinořský rybník a návesní rybník ve Kbelích. Jedná se o poslední rybník na Vinořském potoce, který ještě nebyl opraven a vyčištěn.

Cukrovarský rybník byl vybudován na vlhkých loukách kolem Vinořského potoka začátkem 20. století jako zdroj vody pro okolní továrny. V roce 2010 získalo rybník hlavní město Praha od soukromého vlastníka. Po vyřízení veškerých potřebných povolení byla zahájena celková rekonstrukce, jejíž součástí je i revitalizace 200 metrů Vinořského potoka pod rybníkem.

Read the rest of this entry »