Dešťové usazovací nádrže (DUN) jsou určeny k zachycení hlavního podílu znečištění dešťových vod, spláchnutého z terénu do dešťové kanalizace, s cílem omezit znečišťování vody ve vodních tocích. DUN jsou pravidelně kontrolovány a čištěny.

Seznam dešťových usazovacích nádrží v majetku hl. m. Prahy
Název nádrže Katastrální území Nádrž odvodňuje Objem (m3)
Barrandov Praha 5 – Hlubočepy sídliště Barrandov a oblast starého Barrandova a Hlubočep 1932
Černý Most I Praha 9 – Černý Most sídliště Černý most 1776
Černý Most II Praha 14 – Horní Počernice sídliště Černý most II a komerční zóna Černý most 1296
Českobrodská Praha 9 – Hloubětín zástavbu Za horou mezi ulicí Českobrodskou a Rokytkou a část silničního okruhu mezi Českobrodskou a Poděbradskou 456
Dědina Praha 5 – Ruzyně rodinnou zástavbu a sídliště Na Dědině 1293
Horní Počernice I Praha 14 – Horní Počernice vozovky části Východní spojky, v ulicích Chlumecká a Náchodská a mimoúrovňové křížení těchto komunikací 556
IKEM Praha 4 – Kunratice jižní části sídliště Krč, severní části sídliště Lhotka, JV části rodinné zástavby Kamýk, obytný soubor Zelené údolí, areál IKEM 1008
Interlov a RN Interlov Praha 4 – Michle sídliště Jižní Město II – západ (Horní Roztyly) a mimoúrovňové křížení Jižní spojky a dálnice D1 1754
Jinonice IV Praha 5 – Jinonice nejvýchodnější povodí sídliště JZM I – obytný soubor Jinonice 2189
Jiviny Praha 6 – Ruzyně areál DP hl. m. Prahy – garáže Řepy a Správy diplomatického sboru 1152
JZM Motol Praha 5 – Motol spojovací komunikace JZM Motola a mimoúrovňového křížení s Plzeňskou a přilehlé části vozovky a tramvajové trati Motol-Řepy v Plzeňské ulici 2098
Komomo III – Dřevoráj Praha 4 – Modřany 822
Kunratice Praha 4 – Kunratice přilehlé průmyslové (areál Vodní stavby) a bytové zástavby v obci Kunratice 1635
Libušská Praha 12 – Libuš sídliště a obec Libuš 2647
Milíčov Praha 11 – Háje jižní povodí sídliště Jižní Město – obytný soubor Opatov, Kateřinky a Milíčov 1455
Na Lysinách Praha 12 – Hodkovičky sídliště a obec Hodkovičky 677
Petrovice Praha 15 – Křeslice sídliště Petrovice 1108
Písnice Praha 4 – Písnice 270
Prosek I Praha 8 – Ďáblice dálnici D8 v úseku od křížení s Kbelskou a Veselskou (vč. křížení) po čerpací stanici p. h. sousedící s DUN a ulici Kbelskou od přemostění ul. Opočenská po křížení s dálnicí D8 766
Prosek II Praha 8 – Ďáblice dálnici D8 v úseku od areálu DUN po mimoúrovňové křížení se silnicí Zdiby – Líbeznice 766
Radotín Praha 5 – Radotín sídliště Berounka v městské části Praha – Radotín 254
Ryšánka Praha 4 – Krč
Řepy I Praha 17 – Řepy sídliště Řepy I a východní část sídliště Řepy II 1391
Řepy II Praha 17 – Řepy sídliště Řepy II a starší zástavby v ulici Na Radosti 2093
Řepy III Praha 17 – Řepy západní část sídliště Řepy II a pro původní zástavbu Řep 1194
SN1 Lhotka Praha 12 – Kamýk jižní a východní část sídliště Kamýk a západní rodinné zástavby v obci Libuš 2044
SN2 Lhotka Praha 12 – Kamýk západní část sídliště Kamýk 1035
Stodůlky N1 Praha 13 – Stodůlky nejzápadnější povodí sídliště JZM I – obytný soubor Stodůlky 1691
Stodůlky N2 Praha 13 – Stodůlky střední povodí sídliště JZM I – obytný soubor sídliště Lužiny, starou zástavbu Lužiny a dálnice D5 2517
Stodůlky N3 Praha 13 – Stodůlky obytné soubory Nové Butovice a Velká Ohrada 2278
T18 Modřany – Komořany Praha 12 – Modřany jižní část sídliště Modřany – obytné soubory Baba II, Baba III a Tylovu čtvrť severně od ul. Kolarovova 2573
T5 Modřany Praha 12 – Modřany severní část sídliště Modřany – obytné soubory Tyršova a Tylova čtvrť a V Píšovicích 2624
Vernerák Praha 4 – Kunratice sídliště na severu MČ Praha-Kunratice a pro komunikaci v ulici Na Jelenách s křižovatkou s ulicí K Hrnčířům 975
Zlíchov Praha 5 – Hlubočepy komunikační systém městského okruhu Zlíchov-Radlická v lokalitě křížení se železnicí u nájezdu na ulici Strakonickou 191