Černé skládky, neudržovaná bující zeleň, rozpadající se břehy, tuny bahna a výpustné zařízení v žalostném stavu – to byl Olšanský rybník v Kunraticích ještě v září loňského roku. Tento smutný pohled, který se kolemjdoucím Pražanům naskýtal, se však pomalu stává minulostí. Rybník, který má rozlohu 4,4 hektaru a objem 69 000 m3, právě upravujeme.

Hlavní město Praha získalo Olšanský rybník do svého vlastnictví od soukromého vlastníka v říjnu loňského roku a jeho správou pověřilo Lesy hl. m. Prahy. Proto jsme ihned provedli kontrolu technického stavu vodní nádrže. Celé vodní dílo, o které dlouhodobě nebylo pečováno, zoufale volalo po rozsáhlé úpravě. Rozpadající se břehy rybníka zpustly a neregulované nálety dřevin začaly ohrožovat bezpečnost vodního díla. Zdrž rybníka byla zabahněná a jeho okolí plné černých skládek.

olsansky_rybnik

Proto jsme rybník vypustili a uklidili všechen odpad včetně klecí k chovu ryb, které tam předchozí vlastník zanechal. V současných dnech odstraňujeme z břehů a hráze všechny náletové dřeviny, které narušují bezpečnost rybníka. Díky tomu obnovíme i volný průchod kolem nádrže.

Spolu s dalšími nutnými pracemi a údržbou budeme mít hotovo v únoru letošního roku. Tím však práce ani zdaleka nekončí. Olšanský rybník to nejdůležitější teprve čeká – odbahnění a další práce spojené s přeměnou zanedbaného vodního díla v plnohodnotný krajinotvorný prvek sloužící pozitivním změnám mikroklimatu v boji proti nedostatku vody v naší krajině.

Všechny práce provádíme ve spolupráci s vlastníkem nádrže – hlavním městem Prahou – zastoupeným odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.