Nevzhledné zídky, neuspokojivý stav mostků, různorodý a nevhodný stavební materiál. Tak vypadal ještě začátkem října takřka dvoukilometrový úsek Kunratického potoka v jihozápadní části Kunratického lesa mezi restauracemi Na Tý louce zelený a U Krále Václava IV. Proto jsme se v říjnu pustili do oprav a během dvou měsíců dali břehům potoka novou podobu, která více připomíná přírodní koryto potoka, je funkční, a navíc i příjemná na pohled.

kunraticky-potok2

V úseku jsme odstranili porušené opevnění a podemleté zídky, které hyzdily jinak pěkné údolí, a břehy Kunratického potoka jsme zpevnili těžkou kamennou rovnaninou, díky níž okraje potoka působí mnohem přirozeněji. S nelehkou prací nám pomáhala těžká technika, která se zdatně poprala i s náročným a členitým terénem kolem potoka. Kromě stavebních prací jsme také vyčistili kamenné mostky a zbavili se starých nefunkčních betonových konstrukcí, které již neměly žádné praktické využití. Hezčí cestu tak budou mít i návštěvníci našeho kunratického zookoutku, kolem něhož opravovaný úsek potoka vede.

Investorem projektu byl odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Náklady za opravy koryta potoka a jeho břehů dosáhly na cca 2 000 000 korun. Během čištění mostků jsme však zjistili, že některé z nich bude potřeba opravit důkladněji než jen povrchově či rovnou nově postavit. Proto budeme v opravách a rekonstrukcích pokračovat i v následujícím roce a budeme vás o tom průběžně informovat.

Musíme bohužel zmínit, že dosavadní práci nám komplikovali někteří neukáznění návštěvníci Kunratického lesa, kteří nedbali pokynů našich pracovníků a vstupovali do míst, kde se pohybovala těžká technika. Proto prosíme všechny, kteří procházejí kolem pracujících těžkých strojů, aby vždy dbali zvýšené pozornosti a uposlechli pokyny zaměstnanců Lesů hl. m. Prahy. Děkujeme za pochopení.

Jak probíhaly opravy na vybraném úseku Kunratického potoka

Opravené koryto potoka