V srpnu letošního roku začneme s druhou částí oprav koryta Nebušického potoka, který pramení na severozápadním okraji městské části Praha-Nebušice na severozápadě Prahy a protéká celým územím Nebušic až k osadě Jenerálka, kde se vlévá do Šáreckého potoka. Pro potok je charakteristický velký spád a rozkolísanost průtoků. Právě velké změny v množství vody proudící výrazně se svažujícím korytem v něm na několika místech vyvolaly stržovou erozi – po ní ve dně koryta zůstaly hluboké brázdy a strže.

Hlavní město Praha prostřednictvím odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy již před časem rozhodlo o sanaci těchto erozních rýh a o stabilizaci koryta Nebušického potoka. První úsek byl dokončen v roce 2013, nyní začínáme s druhou etapou.

Nebušický potok 2,8-3,1 km

Erozní strže v korytě Nebušického potoka

Během opravy koryta z něj odstraníme černé skládky, vyplníme největší erozní strže a celkově zvýšíme dno potoka (tj. niveletu jeho dna). Břehy koryta posílíme takzvanou kamennou rovnaninou, speciálním způsobem a nasucho rovnanými kameny, a štěrkovým pohozem a jeho dno zatěsníme jílovým těsněním, aby se voda z koryta neztrácela. Proti vyplavování jemných částic bude minerální těsnění chránit netkaná geotextilie.

Náš zásah by měl vést ke stabilizaci koryta Nebušického potoka a zabezpečit pro něj stálý průtok vody, která by již neměla mizet pod zemí.