V dubnu jsme zorganizovali velké cvičení předávání informací při případné povodňové události na potoku Botič, kterého se zúčastnilo celkem 25 subjektů, mezi nimi zástupci obcí, jejichž územím Botič protéká, a obcí s rozšířenou působností, Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy či Povodí Vltavy. Během června jsme v naší organizaci uspořádali celkem tři další školení, tentokrát pro naše vedoucí pracovníky a povodňové čety, zaměřená na ochranu před povodněmi, správný postup a způsob předávání informací mezi odpovědnými subjekty v době povodňových situací. Hned na přelomu června a července jsme přitom měli možnost si postupy, které jsme trénovali během první poloviny letošního roku, vyzkoušet na ostro v praxi.

29. června 2017 zasáhlo území Čech zvýšené množství srážek, které vyvolalo povodňové události na vodních tocích v naší správě. Nejvíce voda zasáhla povodí Litovicko-Šáreckého potoka, Dalejského potoka a vodního toku Botič. U všech těchto toků se voda vylila z břehů. K dosažení 1. SPA (stupně povodňové aktivity) došlo v Praže 2 Nuslích a v Praze 10 Záběhlicích.

Vzniklá blesková povodeň uvedla do činnosti náš povodňový štáb a povodňové čety. Naši pracovníci předávali informace jak povodňovým štábům příslušných obcí s rozšířenou působností, tak složkám integrovaného záchranného systému. V povodí zmíněných vodních toků jsme provedli řadu zásahů, kontrolovali jsme aktuální stav vodních děl v naší správě a odstraňovali zátarasy v průtočných profilech. Řešili jsme  například na Praze 13 ucpané česle v ulici U mydlárny – Větvený potok a ve vazební věznici Ruzyni.

Nově nastavený systém přenosu informací povodňové hlásné služby se osvědčil a obstál v praxi.

Povodeň na Dalejském potoku