Studenti 3. ročníku oboru Inženýrství životního prostředí Českého vysokého učení technického v Praze si tento týden prohlédli revitalizovaný Litovicko-Šárecký potok. Zástupci našeho střediska Vodní toky jim přiblížili průběh revitalizačních prací a představili novou podobu Litovicko-Šáreckého potoka po dokončení revitalizace. Exkurze na vodních tocích, rybnících či v lesích v naší správě pořádáme pro studenty středních a vysokých škol již tradičně a snažíme se jim touto formou ukázat, co všechno péče o přírodu hlavního města Prahy obnáší.

Během téměř tříhodinové exkurze se studenti zastavili například u podzemní retenční nádrže v areálu Pražských služeb, prohlédli si původní koryto potoka a jeho revitalizovanou část na Starém náměstí v Praze 6 a zamířili také do obory Hvězda, kde jsme betonové koryto nahradili kamenným a jeho břehy osázeli dřevinami. V oboře Hvězda jsme studentům představili také nově vybudovaný rybník.

Litovecko-Šárecký potok je jedním z nejvýznamnějších potoků na území hlavního města. Od 60. let minulého století docházelo na tomto vodním toku k neblahým úpravám. Jeho koryto bylo částečně narovnáno a zpevněno betonem, místy byl potok veden potrubím pod zemí. My se jej při revitalizaci nyní snažíme navrátit do stavu, který by se co nejvíce podobal situaci před těmito zásahy, betonové koryto nahrazujeme kameny a místy i vegetačním opevněním, podporujeme meandrování koryta a vznik tůní v jeho blízkosti a okolí potoka osazujeme vegetací.

Doufáme, že studenty výprava k Litovicko-Šáreckému potoku obohatila a dozvěděli se o revitalizaci vodních toků vše, co pro své další studium potřebovali.

vylovy12