Příští týden pokácíme ze zdravotních a bezpečnostních důvodů a také kvůli plánovaným stavebním úpravám potoka Brusnice 18 dřevin, které se nacházejí v blízkosti jeho koryta nedaleko parku Kajetánka v Praze 6. Část stromů je ve špatném zdravotním stavu, a proto ustoupí chystané revitalizaci, která zdejší zatrubněnou část potoka vyvede z uzavřeného potrubí do nového meadrujícího koryta. V okolí nově vybudovaného koryta vysadíme 15 náhradních stromů.

Stavební záměr částečného otevření vodního toku Brusnice v této lokalitě je součástí revitalizačního projektu hlavního města Prahy Potoky pro život, na němž se naše organizace podílí. Cílem revitalizace je přesměrovat tok Brusnice, který v úseku mezi ulicí U Dělnického cvičiště a jímkou u parku Kajetánka vede potrubím, do otevřeného koryta tak, aby zde Brusnice získala charakter přirozeně meandrujícího potoka. Nové koryto nebude příliš hluboké, zpevníme jej kameny a vysypeme štěrkem. Vlastní stavbu samozřejmě provedeme šetrně s ohledem na okolní prostředí a s velkým podílem ručních prací.

Naplánovaná trasa nového koryta se záměrně vyhýbá místům, kde se v současnosti nacházejí nejhodnotnější a nejperspektivnější dřeviny, které na místě rozhodně chceme ponechat. Z lokality odstraníme pouze ty stromy, u nichž se kácení kvůli bezpečnosti či stavbě nelze vyhnout.

kaceni-brusnice_mapa

Vyznačení lokality, které se kácení dotkne

Povolení pro kácení vybraných dřevin vydal odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6. Zdravotní stav zhruba poloviny z nich není dobrý a museli bychom je pokácet, bez ohledu na stavební záměr, z bezpečnostních důvodů, neboť zdejší lokalita je velmi navštěvovaná. Stromy mají proschlé nebo jinak poškozené kmeny a některé větve. Případná revitalizace by pro ně znamenala rozsáhlé zásahy a zdravotní řezy. Protože se však jedná většinou o břízy, které radikální řezy nesnášejí dobře, tyto stromy budeme muset odstranit a nahradit novými.

Hotové zrevitalizované koryto zpevníme 15 nově vysazenými listnatými dřevinami vhodnými pro břehové porosty. Bude mezi nimi například dub, olše, střemcha, bříza, jerlín japonský nebo javor. Revitalizaci i výsadbu plánujeme dokončit ještě v tomto roce.

Revitalizace posílí ekologické funkce vodního toku a vytvoří významný krajinný prvek, který bude mít pozitivní vliv i na okolní prostředí. Projekt připravený a financovaný odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy realizujeme jako jeho generální dodavatel.