Letošní netypická teplá zima může dle sdělení Českého rybářského svazu, územního svazu Praha, za současný hromadný úhyn ryb v pražských rybnících. V průběhu zimních měsíců totiž nezamrzla vodní hladina a ryby byly celou zimu aktivní. Množství potravy je však v zimních měsících v nádržích omezené a pro ryby nedostatečné a to má za následek jejich špatnou kondici v jarním období.

Průběh zimy vyčerpal rybí organismus natolik, že začal hromadně podléhat jinak běžným nákazám způsobeným plísněmi či parazity, které by při dobré kondici zvládl. V současné době dochází k selektivnímu úhynu ryb především kapra obecného. Plošná aplikace antibakteriální kůry je na pražských rybnících nerealizovatelná. Bylo by nutné použít několik tun léčiv a tento postup je vzhledem k rekreačnímu využití pražských rybníků a nádrží nemožný.

Český rybářský svaz  provádí tedy alespoň průběžný sběr uhynulých ryb, tak aby v teplém počasí v okolí rybníků nebyly cítit rozkládající se ryby.