Do letních prázdnin dokončíme revitalizaci Jinonického potoka nad soustavou Jinonických rybníků, kterou jsme ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zahájili v loňském roce. Koncem loňského roku jsme obnovili starý nefunkční Jinonický vodovod, který kdysi sloužil jako zdroj vody pro Jinonický zámek a Jinonické rybníky (Panský, Jinonický a Butovický). Nyní pracujeme na vybudování otevřeného koryta potoka, které navazuje na uzavřenou část Jinonického vodovodu.

Nefunkční vodovod v ulici Na Pomezí a masivní zastavění oblasti Vidoule, jejíž rozsáhlé zpevněné plochy znemožňovaly dešťové vodě mizející v dešťových kanalizacích, aby se vsákla do podzemních vrstev – to byly některé z důvodů, kvůli nimž se Jinonické rybníky dlouho potýkaly s nedostatkem vody.

Jinonický vodovod je však nyní znovu funkční a nové potrubí přivádí vodu k zelenému pásu mezi ulicemi Vidoulská a Schwarzenberská. Středem zeleného pásu až k Panskému rybníku vede mělká kamenitá odvodňovací strouha, tzv. průleh, a v její stávající trase povede i nově navržené koryto Jinonického potoka, pouze se zvlní několika meandry. Dno koryta utěsní jílovitá zemina a stabilizuje pohoz z místního kamene.

stavajici-odvodneni

Stávající odvodňovací strouha

Veškeré práce ukončíme do 30. 6. 2016. Zrevitalizovaný Jinonický potok se stane důležitým zdrojem vody pro soustavu trojice Jinonických rybníků.

Investor: odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Generální dodavatel: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10

situace-jinonicky-potok

Situace revitalizace koryta Jinonického potoka