Koncem dubna středisko vodní toky společně s Českou zemědělskou univerzitou uspořádalo exkurzi pro studenty podél revitalizovaného Šáreckého potoka. Účastníci výpravy si prohlédli místo stavby, kterou realizovaly Lesy hl. m. Prahy.

Exkurze k Šáreckému potoku měla bohatou mezinárodní účast: Tým studentů tvořili kromě Čechů také Němci, Američani, Estonci a Íránka.

Dokončenou revitalizaci, která je v současné době již kompletně zapojená do okolního prostředí, hodnotili studenti velmi pozitivně.