Nejvýznamnější zakázky 2013

Při povodňové prohlídce v červnu 2013 byla zjištěna závada na opevnění, kterou způsobila povodňová událost. Naše práce zahrnovala doplnění odnesených částí břehu a následné opevnění balvanitou rovnaninou, podobně jako u vodního díla Hostivař.

 

Fakta o projektu
Účel objektu zajištění stability břehu
Vodní tok Botič
Vlastník Hlavní město Praha
Správa Hlavní město Praha, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – MHMP
Investor Hlavní město Praha, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – MHMP
Zástupce investora Ing. Richard Polifka
Dodavatel Lesy hl. m. Prahy
Zástupce dodavatele Ing. Ondřej Palička
Realizace červenec 2013 – září 2013