Průzkum výskytu rybích společenstev vybraných zvlášť chráněných území (ZCHÚ) v Praze byl zpracován pro Magistrát hl. m. Prahy za období 2007 – 2008. Studovány byly toky v rámci ZCHÚ, v nichž je možná existence společenství ryb. Pro výzkum hydromorfologických parametrů malých vodních toků a průzkum rybích společenstev byly toky rozděleny na 200 metrů dlouhé sledované úseky. Jejich rozmístění je uvedeno na mapách u každého z potoků.
 

 

Metodika

Průzkum společenstva ryb byl proveden standardní metodikou za použití bateriového elektrického agregátu SEN. Vždy po 100 metrech byl proloven profil dlouhý 10 metrů (dva profily na 200 metrů dlouhý mapovací úsek) v charakteristickém a reprezentativním prostředí. Ze získaných dat bylo vyhodnoceno rozmístění jednotlivých druhů v rámci ZCHÚ, posouzena populační struktura, určen preferovaný habitat a vyjádřena početnost druhu v celém ZCHÚ.

 

Výskyt jednotlivých druhů ryb na vybraných potocích a jejich populační struktura
Druh Botič Šárecký
potok
Rokytka Říčanský
potok
Kunratický
potok
Candát obecný
nehodnocena, malý počet zjištěných, závislé na spláchnutí z přehrady - - - -
Cejn velký
přirozená, zastoupeny různé věkové kategorie - - - nepřirozená, zastoupeny různé věkové kategorie, spláchnuto z Dolnomlýnského rybníka
Cejnek malý
- - - nepřirozená, zastoupena jediná věková kategorie (115-130 mm), spláchnuto z Dolnomlýnského rybníka -
Hrouzek obecný
přirozená, dostatek generačních ryb - přirozená (50-110 mm) nevyhodnotitelná (40-60 mm), nízká početnost přirozená, doplňována o jedince z rybníků
Jelec tloušť
přirozená přítomen přirozená (45-145 mm), chybí starší ročníky - -
Kapr obecný
- - - - nepřirozená (145-300 mm), spláchnuto z Dolnomlýnského rybníka
Karas stříbřitý
převaha tohoročků - - - nepřirozená (120-160 mm), spláchnuto z Dolnomlýnského rybníka
Lín obecný
nevyhodnotitelná, nízká početnost - - nepřirozená, jediná věková kategorie (100-120 mm) -
Mník jednovousý
- - nepřirozená, závislá na vysazování - -
Mřenka mramorovaná
- - přirozená - nevyhodnotitelná (50-65 mm), nízká početnost
Okoun říční
přirozená - nepřirozená (80-115 mm), pravděpodobně spláchnuto z rybníka nevyhodnotitelná, nízká početnost nepřirozená, zastoupeny různé věkové kategorie, spláchnuto z rybníků
Ouklej obecná
přirozená, nejsilnější kategorie 1+ - - - -
Perlín ostrobřichý
nepřirozená, zastoupeny různé věkové kategorie (90-170 mm) - - - nepřirozená, zastoupeny různé věkové kategorie (75-180 mm), spláchnuto z Dolnomlýnského rybníka
Plotice obecná
přirozená, doplňována z rybníků přítomen nepřirozená, zastoupeny nejmladší věkové kategorie, spláchnuto z rybníku - nepřirozená, zastoupeny různé věkové kategorie, spláchnuto z rybníků
Pstruh obecný
- chov, kategorie 2+ až 4+ - - -
Střevle potoční
- - přirozená - -
Střevlička východní
přirozená, doplňována z nádrží - - přirozená
(40-70 mm)
spláchnuto z Dolnomlýnského rybníka
Úhoř říční
nepřirozená (280-700 mm), spláchnuto z nádrží nebo vysazeno přítomen nepřirozená, spláchnuto z rybníka - nepřirozená (210-300 mm), spláchnuto z Dolnomlýnského rybníka

Přehled všech druhů ryb na vybraných potocích v pdf