Vysadíme 20 tisíc stromů a 20 tisíc keřů, to je náš tříletý plán pro druhou etapu revitalizace skládky ve Velké Chuchli, která se díky naší práci dočká nové zeleně i terénních úprav. Stará skládka se po dlouhých letech dočká zaslouženého nového kabátu a doufáme, že se v budoucnu tato část Velké Chuchle stane oblíbeným místem pro rekreaci.

Bývalá skládka TKO (tuhých komunálních odpadů) Slivenec o rozloze cca 15 ha byla v sedmdesátých letech minulého století neřízeně zavážena odpadem různého charakteru a hyzdila jihozápadní část hlavního města. V polovině osmdesátých let byla skládka uzavřena a následně stabilizována a překryta zeminou. Od té doby hojně porostla nálety pajasanu žláznatého a trnovníku akátu, které společně s křovinami a dalšími dřevinami tvoří neprostupný porost. Naší prací v následujících letech bude podpora cílových dřevin a odstranění těch nežádoucích. Postup obnovy zeleně budeme volit po vrstevnicích v 4m pruzích střídajících se s pásy bez zásahů, abychom předešli erozi půdy. Tam, kde si to situace vyžádá, upravíme stávající terén tak, aby tvořil plynulý celek.

Na uvolněná místa vysází pracovníci Lesů hl. m. Prahy nové stromy a keře, které odpovídají přirozené dřevinné skladbě na území hlavního města. Budete se tedy moci setkat s javorem babykou, javorem klenem, dubem letním, jasanem ztepilým, borovicí lesní, habrem obecným či jeřábem břekem. Do keřového patra vysázíme hloh obecný, brslen evropský, dřín obecný, lísku obecnou, kalinu tušalaj, zimolez obecný.

Navazujeme na probíhající první etapu sanace skládky, během níž externí firma provádí rekonstrukci povrchu stávající obslužné komunikace, rekonstrukci stávající kotvené železobetonové zdi a vybudování odvodňovacího žlabu pro odvod srážkových vod.

Náklady na výsadbu dřevin a terénní úpravy druhé etapy revitalizace skládky hradí hlavní město Praha.

skladka_velka_chuchle