Cyklistům se po cyklostezce v Modřanech bude od nynějška jezdit příjemněji. V srpnu jsme dokončili opravu oplocení vstupu do zatrubněné části Libušského potoka, v rámci které jsme celé oplocení posunuli až ke vstupu na vlastní konstrukci objektu. Přesunem oplocení jsme dosáhli zpřehlednění této nejvytíženější pražské cyklostezky.

Trasa s označením A2 vede po pravém břehu Vltavy a její délka je celkem 31 kilometrů. Vede severojižním směrem od ústí Čimického potoka, prochází středem města a končí až ve Vraném nad Vltavou.

Oploceni Modrany

Nové oplocení u vstupu do zatrubněné části koryta Libušského potoka