Z historie Zahradnictví Ďáblice

Již v roce 1894 pražská obec obhospodařovala 27 větších parků o rozloze cca 50 ha s ročním nákladem 45 tisíc zlatých. Před druhou světovou válkou se Sadový odbor (stavebního úřadu) hl. m. Prahy staral o 380 ha veřejné zeleně, o něž pečovalo zhruba 380 pracovníků. Jedna z vícero zahrad, dodnes zachovalá zásobní zahrada pro pražské parky, vznikla v roce 1924 v zadní části Ďáblického hřbitova.

Existence této školky se od svého počátku pojí s péčí o pražskou veřejnou zeleň. Po dlouhé období byla součástí podniku Sady, lesy, zahradnictví Praha, v současnosti je jedním ze středisek Lesů hlavního města Prahy, jejichž zřizovatelem je Magistrát HMP.

V roce 1935–36 vznikl v rámci Stavebního úřadu Magistrátu hl. m. Prahy Sadový odbor a ďáblická školka se tehdy rozšířila o další plochy za tamním hřbitovem (současná rozloha školky činí 17 ha, z toho 6 ha představuje plocha produkční).

Historii ďáblických školek významně ovlivnil velmi úspěšný šlechtitel Josef Vik, který zde již před druhou světovou válkou působil. V ďáblické školce se podařilo vyšlechtit několik nových rostlin, s velkou zásluhou právě Josefa Vika. Například v roce 1924 byl do Listiny povolených odrůd zapsán trnovník pražský (Robinia x pragense), který Josef Vik vyšlechtil. Je to strom vzpřímeného růstu, jehož květy mají sytě růžovou barvu. Josef Vik vyšlechtil i dobře známou kalinu pražskou (Viburnum x pragense), která se zrodila jako kříženec Viburnum rhytidophyllum x Viburnum utile. Tato krásná stálezelená kalina se dokonce v roce 2000 stala evropskou rostlinou měsíce února. V dalších letech byly v ďáblické školce vyšlechtěny kupříkladu smrky Picea omorika „Alexandra“ a Picea abies „Praha“ či Thuja occidentalis „Spiralis Compacta“. O těchto pěstitelských úspěších však většinou ví jenom odborná veřejnost.

Kbelské pozemky (bývalé zahradnictví ve Kbelích) byly k již zavedené ďáblické školce připojeny v roce 1940. Avšak zatímco školka v Ďáblicích má za sebou dlouhou a především nepřerušovanou historii, o školky ve Kbelích se Praha musela s Pozemkovým soudem po roce 1992 soudit. Jejich fungování bylo na zhruba 8 let zastaveno.

Pražské okrasné školky představují pro hlavní město možnost, jak efektivně hospodařit a pěstovat potřebné rostliny přímo v místě budoucích výsadeb, a tedy jak co nejvíce omezit riziko, že by v Praze rostliny nezvyklé na místní klimatické a půdní podmínky strádaly. Zajišťují tak výsadbu pro městské parky, z nichž v posledních šedesáti letech postupně vymizela řada tradičně vysazovaných druhů. Lesy hl. m. Prahy se nyní snaží tyto tradiční rostliny, mezi nimi například hortenzie, pivoňky či některé stálezelené listnáče, do pražské zeleně zase vrátit. Kromě parkové výsadby dokážou okrasné školky zajistit materiál i pro stromořadí či biokoridory a další zelené plochy.

Okrasná školka ve Kbelích fungovala až do konce roku 2015, prodejna ukončila svůj provoz k 1. lednu 2016 a v areálu Lesy hl. m. Prahy vybudovali nové zázemí pro ekologickou výchovu a vzdělávání pro školy a školská zařízení v této severovýchodní části Prahy – ekocentrum Prales. Školka v Ďáblicích funguje bez přerušení i nadále.