Komplex zahrad vrchu Petřína včetně zahrady Kinských

petrin

Vrch Petřín se rozkládá na území Prahy 1 a Prahy 5 mezi Malou Stranou, Smíchovem a Strahovem. Tvoří jej sedm historických zahrad, z nichž každá má jiný krajinářský ráz.

Na samém vrcholu se rozprostírá park pod Petřínskou rozhlednou, který již od konce 19. století slouží jako procházkové korzo a jehož dominantou je Petřínská rozhledna. Nacházejí se zde i další historické stavby, například kostel sv. Vavřince nebo známé zrcadlové bludiště.

Sad Nebozízek na východním svahu je koncipován jako anglický park, místy osázený trvalkami nebo cibulovinami, který na jihu ohraničuje Hladová zeď. Uprostřed zeleně návštěvníci naleznou proslulou sochu K. H. Máchy.

Sousedící Seminářská zahrada má z velké části charakter ovocného sadu, kde se hojně pěstují jabloně, višně, mandloně a myrobalány. Návštěvníkům je k dispozici oblíbené velké dětské hřiště u lanové dráhy.

Lobkovická zahrada na severní straně vrchu je ve svém jádru lesoparkem. Nalezneme zde fragmenty barokní zahrady z počátku 18. století i sochu Jaroslava Vrchlického.

Velká strahovská zahrada je také ovocným sadem, v němž jsou nejvíce zastoupeny hrušně a jabloně, ale také jedlé kaštany či oskeruše. Při severní zdi byla v minulosti založena vinice sv. Jana.

Růžový sad byl vysazen ve 30. letech minulého století na vrcholu Petřína a nachází se zde rosárium čítající asi 8000 keřů růží.

Poslední petřínská zahrada, zahrada Kinských, vznikla z původních vinic vysazených u letohrádku Kinských a pokrývá jižní svah Petřína. Má také anglický ráz s výskytem trvalkových výsadeb a s několika romantickými prvky, jako jsou jezírka nebo dřevěný kostel sv. Michala. Před letohrádkem je udržovaný travnatý parter.

V zahradách jsou k vidění i tři památné stromy (Acer campestre – javor babyka, Fraxinus excelsior – jasan ztepilý a Platanus acerifolia – platan javorolistý). Za zmínku stojí také štoly a studánky, například Petřínka nebo Hřebenka.

Zahrady slouží především k procházkám a relaxaci návštěvníků. Pro cyklisty je zde vyznačena i cyklostezka a děti si mohou vyhrát na pěti hřištích s herními a fitness prvky.