Obora Hvězda

hvezda

Oboru založil císař Ferdinand I. v první polovině 16. století. Byla určena hlavně k lovu zvěře, která se dovážela z jiných obor. Mimo to sloužila i k nejrůznějším slavnostním příležitostem, zvláště pak poté, co zde byl vybudován letohrádek na půdorysu šesticípé hvězdy. V blízkosti obory se v roce 1620 odehrála bitva na Bílé hoře. Za třicetileté války a později během pruských válek utrpěla obora značné škody na porostech a romantický nádech místa se vytratil. V průběhu 18. století začala postupná obnova obory a nové výsadby dubů, buků nebo habrů ji znovu zvelebily.

V polovině 19. století se obora otevřela veřejnosti. Ve 20. letech minulého století se obora dočkala obnovy tří alejí a před letohrádkem byl vybudován parter; v roce 2005 byl pod ním obnoven i starý rybník. Před letohrádkem jsou každoročně osazovány a udržovány letničkové záhony. V současné době slouží obora k procházkám, sportovním aktivitám a relaxaci návštěvníků.