Kompostárna hl. m. Prahy – Slivenec

Na začátku července 2017 jsme zahájili provoz nové kompostárny, kterou hlavní město Praha jako vůbec první kompostárnu na svém území vybudovalo na volném pozemku na okraji městské části Praha-Slivenec nedaleko Pražského okruhu. Začalo tak fungovat první zařízení z uvažované sítě ekologických pražských kompostáren.

K čemu kompostárna slouží

Kompostárna ekologicky zpracovává odpad rostlinného původu z domácností a zahrad i zbytky zeleně z údržby zelených ploch, například suché listí, trávu, větve, dřevo, piliny a odřezky či zbytky po zpracování ovoce a zeleniny. Její maximální kapacita by měla být až 7 000 tun bioodpadu ročně.

Komu kompostárna slouží

  • Pražanům, kteří zde mohou měsíčně zdarma* uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu. V případě, že zde někdo za 1 měsíc odloží více než 250 kilogramů odpadu, je služba zpoplatněna sazbou 600 Kč za tunu odpadu. Za každých 5 kilogramů odevzdaného bioodpadu si každý může po roce zdarma odnést 1 kilogram kompostu k využití na své zahradě.
    *odpad musí občané dovézt automobilem s celkovou hmotností do 3,5 tuny a prokázat se platným občanským průkazem
  • Občanům s bydlištěm mimo Prahu. Platí pro ně sazba 600 Kč + DPH za tunu odpadu.
  • Firmám. Platí pro ně sazba 600 Kč + DPH za tunu odpadu. Spádová oblast Kompostárny hl. m. Prahy zahrnuje takřka celé území hlavního města na levém břehu Vltavy a na jihu zasahuje přes řeku až ke Kunraticím.
    Od 10. 4. 2024 do odvolání omezujeme příjem bioodpadu od firem, který je možný pouze vozidly do 3,5 tuny. K opatření přistupujeme z důvodu naplnění maximální okamžité kapacity kompostárny. Návozy sběrných dvorů, biopopelnic a VOK zůstávají beze změny.

Platby za uložení bioodpadu přijímáme pouze v hotovosti.

Jaké druhy bioodpadu přijímáme

Kompostárna Slivenec

Informace o provozovně

Investor hlavní město Praha
Provozovatel Lesy hl. m. Prahy

Slavnostní zahájení provozu kompostárny