Stromovka

stromovka

Park Stromovka, dříve nazývaný Královská obora, je unikátní hned z několika hledisek. Jeho historie sahá až do roku 1268, do období vlády Přemysla Otakara II. Na pozici jeho majitele se vystřídala řada českých vládců a o významu tohoto místa svědčí i to, že při nejrůznějších majetkových převodech byl obvykle vyňat ze soupisu a povětšinou zůstával právě v majetku panovníka. Od roku 1804 je přístupný veřejnosti.

Rozloha přes 90 hektarů, kombinace travnatých ploch, porostů stromů a zpevněných ploch nabízí skvělou možnost pro odpočinek Pražanů i všech ostatních návštěvníků. Návštěvnost tohoto parku je obrovská, každoročně ho na bruslích, s kočárkem, na kole, ale i jinak navštíví až 4 miliony lidí. Stromovka je vyhledávanou lokalitou pro velké sportovní a společenské akce, ale i soukromé události jako například svatby.

Park je významný i z hlediska své dřevinné skladby – roste zde mnoho zajímavých druhů dřevin (Ginkgo biloba – jinan dvoulaločný, Quercus alba – dub bílý, různé druhy okrasných třešní apod.), které mohou sloužit k poznání, ale také potěšit svými barvami ať už v čase kvetení, nebo v době podzimního barvení listí.

stromovka-mapa