Arboristé

Součástí střediska je skupina arboristů (stromolezců), kteří pečují o dřeviny v pražských městských parcích a v lesích jednotlivých lesních úseků, které Lesy hl. m. Prahy spravují.

Sledují stav dřevin, poškozené stromy odborně ošetřují a provádí speciální zdravotní a bezpečnostní ořezy či do korun stromů instalují bezpečnostní vazby. Do jejich působnosti spadá i rizikové kácení stromů, které bezprostředně ohrožují bezpečnost návštěvníků pražských lesů a parků. S pomocí stromového tomografu vyhodnocují zdravotní stav stromu a navrhují vhodný způsob ošetření a provádějí také inventarizaci dřevin pro vlastníky pozemků a správce městské zeleně.

Ke své práci arboristé využívají stromolezecké techniky, případně plošiny nebo jeřábu.

Veškeré kontakty naleznete v sekci Kontakty.

letak-arboriste-obalka

Nabídka arboristických prací