Pražské parky

Celková výměra zahrad a parků na území Prahy činí cca 3 965 ha (stav k 31. 12. 2011), což je přibližně 8 % rozlohy města. V majetku hl. m. města se nachází 2 649 ha z těchto ploch, z čehož 229 ha tvoří parky a zahrady patřící do skupiny ploch celopražského významu. Správu a údržbu stromořadí a parků celopražského významu zajišťují Lesy hl. m. Prahy na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/11 ze dne 27. 3. 2014.

Parky a zahrady celopražského významu jsou:

Park Výměra Katastr
Královská obora Stromovka
96,7 ha Praha 6, Praha 7
Komplex zahrad vrchu Petřína
70,8 ha* Praha 1, Praha 5
Letenské sady
46,5 ha Praha 7
Park na Vítkově
31,3 ha  Praha 3
Obora Hvězda
8,5 ha (celková rozloha obory 85,6 ha) Praha 6

*LHMP spravují 58,8 ha z celkové rozlohy parku.

Kromě těchto 5 celopražsky významných parků I. kategorie se staráme ještě o park U Čeňku a západní část Centrálního parku Chodov. Mezi další významné pražské parky patří např. Karlovo náměstí, Riegrovy sady, Vyšehrad, Kampa, Františkánská zahrada, Ladronka nebo Vojanovy sady. Tyto parky spravují jednotlivé městské části a více informací o nich, i o další zeleni, můžete získat na webových stránkách příslušných městských částí.