Tříletá rekonstrukce centrální části parku Stromovka je úspěšně za námi

16. 11. 2017

Přes 13 200 metrů čtverečních nových vodních ploch, více než 17 700 metrů krychlových vytěžené zeminy a bahna, přes 9 hektarů zrekonstruovaných trávníků, 3 900 metrů opravených cest, 163 vysazených dřevin, 140 nových mokřadních rostlin, náklady 71,5 milionu korun a tři roky neustávající práce. To je Stromovka v číslech po rekonstrukci, kterou měla naše organizace spolu s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy od roku 2015 na starosti a která je nyní úspěšně za námi.

V pátek 10. listopadu se uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruované centrální části Stromovky. Primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, radní hl. m. Prahy Jana Plamínková a zástupci odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy slavnostně otevřeli nové sourybničí, které vzniklo v samém srdci parku.

IMG_0895

2015

  • Do rekonstrukce centrální části největšího pražského parku jsme se pustili v roce 2015. Tehdy naši zaměstnanci odbahnili, vyčistili a opravili stávající tři rybníky – Rudolfův, Zelený a Rozinku. Rekonstrukce se tehdy dočkala i historická Rudolfova štola, po stovky let využívaná k napájení rybniční soustavy parku.

2016

  • V následujícím roce jsme v nejvíce podmáčených místech Stromovky vybudovali dva zcela nové rybníky nesoucí jména Srpeček a Slunečnice, které svou plochou dohromady přesahují 13 200 metrů čtverečních. Všechny nové i původní rybníky jsme propojili do jedné soustavy vodními koryty. Dominantou celého nového sourybničí je Dubový pahorek, který působí jako ostrov, jímž v minulosti skutečně býval. Dohromady jsme při stavbě a čištění vodních prvků odvezli více než 17 700 metrů krychlových zeminy a bahna. A aby byla procházka srdcem Stromovky pro návštěvníky ještě příjemnější, mohou nyní využít dvou nových dřevěných mol nebo se pomocí prámku přepravit na ostrůvek uprostřed menšího z rybníků.

2017

  • Letošní rok se ve Stromovce nesl v duchu rekonstrukce zdejších cest a revitalizace trávníkových ploch. Společnost PSS Bohemia tu opravila celkem 3,9 kilometru cest, z nichž zmizel poškozený asfalt, který nahradil oku i chůzi příjemnější mlatový povrch. K cestám navíc přibyla také nová schodiště. Naši pracovníci se věnovali revitalizaci trávníků zahrnující terénní modelaci. Celkem jsme tak pro vás připravili přes 9 hektarů nového travnatého koberce.

    V parku jsme letos také vysadili 163 nových stromů a nespočet mokřadních rostlin a leknínů na vodní hladinu. Povedlo se nám i najít nová místa pro 8 vzrostlých stromů, které pracovníci naší organizace speciálním přesazovacím strojem přesadili, takže jsme dřeviny nemuseli kácet.

Celkové náklady na rekonstrukci centrální části Stromovky se vyšplhaly na 71,5 milionu korun a financovalo ji hlavní město z prostředků odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

IMG_0830