Záhony ve Stromovce mohou hrát všemi barvami. Ohleduplnost je ale na místě

27. 5. 2024

Před Šlechtovou restaurací vysazujeme přes 8 200 jiřin, hledíků, aster, ostálek, krásenek, šalvěje a dalších letniček, které budou zvelebovat prostředí Stromovky. Již během výsadby však opakovaně dochází k poničení záhonů nejčastěji volně pobíhajícími psy. Buďte prosím ohleduplní! V každém parku je třeba dodržovat jednoduchá pravidla. Ta se týkají nejen pohybu psů, ale platí pro všechny návštěvníky.

pleteni-pomlazek

Potřeba pohybu domácích mazlíčků ve veřejném prostoru je pochopitelná, nemůže však negativně ovlivňovat ostatní návštěvníky parku, proto jsou v Královské oboře Stromovka vymezené plochy pro volný pohyb psů, plochy pro pohyb psů na vodítku, ale i plochy s úplným zákazem vstupu. Květinové záhony, které zde obnovujeme i na základě požadavků památkové péče, patří právě mezi plochy s úplným zákazem vstupu. Bohužel zde dochází nejčastěji k pošlapávání a lámání rostlin nebo hloubením děr v záhonech,  což přináší  mimo jiné i další zbytečné finanční náklady na opravy. Energie zahradníků i finance by mohly směřovat jinam, například na potřebné odborné zahradnické práce na místo odstraňování následků vandalismu a psích exkrementů.

IMG_5410

Vstup do parku se psy je povolen pouze na vodítku, vyjma vymezených psích zón určených k volnému pohybu psů (např. psí louka ve Stromovce). Pejskaři mají však povinnost mít psa pod kontrolou i na plochách vymezených pro jejich volný pohyb. Květinové a růžové záhony a květnaté louky však nejsou k tomuto účelu určené a ani vhodné. Ve Stromovce, kterou ročně navštíví přes 3,3 milionu návštěvníků (průměrně 9 tisíc za den), je i ve srovnání s obdobnými historickými parky v centrech jiných evropských metropolí vymezeno nadstandartní množství ploch pro volný pohyb psů, takže zde mohou pejskaři trávit volný čas bezpečně a s respektem k ostatním návštěvníkům parku.

Důsledky nedodržování pravidel pohybu psů v přírodně i památkově chráněném parku Královská obora Stromovka mohou být fatální. V parku žijí divoká zvířata (například zajíci v trávě, vodní ptactvo v okolí rybníků) a na jaře přicházejí na svět mláďata, která jsou před psy, pokud je nemá majitel pod kontrolou, zcela bezbranná.

Ohleduplným návštěvníkům, kteří pravidla dodržují, moc děkujeme!