Po zimní odstávce otevírá kompostárna ve Slivenci, v loňském roce přijala přes 3 tisíce tun odpadu

1. 3. 2023

Ve středu 1. března naše Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci obnovuje svůj standardní provoz. Po zimní přestávce tak mohou Pražané a další zájemci do kompostárny během otevírací doby opět dovážet rostlinný odpad, který se zde zpracovává na kompost. V loňském roce kompostárna přijala celkem 3 190 tun bioodpadu. Od začátku fungování kompostárny v polovině roku 2017 jsme celkem přijali již 15 896 tun rostlinného odpadu.

Vývoj objemu přijatého bioodpadu v jednotlivých letech od začátku fungování kompostárny

Kompostárna přijímá bioodpad od občanů Prahy, od firem a mimopražských občanů a rovněž ze svozů velkoobjemových kontejnerů. V kompostárně zároveň ukládáme biologicky rozložitelný odpad, který vzniká přímo při práci naší organizace – zejména při údržbě městské zeleně a okolí vodních toků a nádrží, které spravujeme. V roce 2022 pocházela více než polovina veškerého uloženého odpadu od firem (1 635 tun), dalších 20 procent (638 tun) k nám doputovala ze sběrných dvorů. Občané Prahy u nás uložili 626 tun bioodpadu.

Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci

Z uloženého bioodpadu kompostárna v roce 2022 vyprodukovala 750 tun hotového kompostu, který je oficiálně registrován jako organické hnojivo pod názvem Pražský kompost.

Z toho:

  • 262 tun jsme využili pro naše potřeby jako hnojivo pro pěstování rostlin či na trávníky ve spravovaných parcích,
  • 342 tun jsme prodali občanům a firmám
  • a 51 tun si zdarma odebralo celkem 600 Pražanů, kteří v kompostárně dříve bioodpad uložili.

Pražané mají možnost do kompostárny měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu a za každých 5 kilogramů odevzdaného bioodpadu si po roce odnést 1 kilogram hotového kompostu k využití na své zahradě.

2021_kompostarna_infografika