Kompostárna ve Slivenci bude naplno fungovat do 22. prosince, pak ji čeká zimní pauza

16. 12. 2022

Pokud plánujete navštívit naši kompostárnu v pražském Slivenci, máte nejvyšší čas naložit ostříhané větve, poslední podzimní listí a další rostlinný odpad ze zahrady a přivézt ho k nám. Kompostárna hl. m. Prahy bude totiž mít od 23. prosince 2022 každoroční zimní technologickou přestávku.

kompostárna

Provoz kompostárny bude přerušen až do začátku března. Termín zahájení provozu budeme podle aktuálních klimatických podmínek ještě v průběhu února 2023 upřesňovat.

Kontaktní osoba: Mikuláš Němec, vedoucí kompostárny, tel.: 770 149 764, nemec@lesy-praha.cz

Kompostárna, která funguje od roku 2017, ekologicky zpracovává odpad rostlinného původu z domácností a zahrad i zbytky zeleně z údržby zelených ploch. V kompostárně přijímáme například suché listí, trávu, větve, dřevo, piliny a odřezky či zbytky po zpracování ovoce a zeleniny. Kompostárna ve Slivenci slouží Pražanům, stejně jako obyvatelům okolních obcí a firmám.