Kompostárna otevírá po zimní odstávce. Za loňský rok přijala 3 647 tun odpadu

28. 2. 2022

V úterý 1. března naše Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci obnovuje svůj standardní provoz. Po zimní přestávce tak mohou Pražané a další zájemci do kompostárny během otevírací doby opět dovážet rostlinný odpad, který se zde zpracovává na kompost. V loňském roce kompostárna přijala celkem 3 647 tun bioodpadu, o skoro 250 tun více než v roce 2020. Od začátku fungování kompostárny v polovině roku 2017 jsme celkem přijali již 12 706 tun rostlinného odpadu.

2021_kompostarna

Vývoj objemu přijatého bioodpadu v jednotlivých letech od začátku fungování kompostárny

Kompostárna přijímá bioodpad od občanů Prahy, od firem a mimopražských občanů a rovněž ze svozů velkoobjemových kontejnerů. V kompostárně zároveň ukládáme biologicky rozložitelný odpad, který vzniká přímo při práci naší organizace – zejména při údržbě městské zeleně a okolí vodních toků a nádrží, které spravujeme. V roce 2021 pocházela skoro polovina veškerého uloženého odpadu od firem (1 733 tun), další zhruba čtvrtina (913 tun) k nám doputovala ze sběrných dvorů. Občané Prahy u nás uložili 647 tun bioodpadu.

Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci

Z uloženého bioodpadu kompostárna v roce 2021 vyprodukovala 1 350 tun hotového kompostu, který je oficiálně registrován jako organické hnojivo pod názvem Pražský kompost.

Z toho:

  • 507 tun jsme využili pro naše potřeby jako hnojivo pro pěstování rostlin či na trávníky ve spravovaných parcích,
  • 375 tun jsme prodali občanům a firmám
  • a 62 tun si zdarma odebralo celkem 570 Pražanů, kteří v kompostárně dříve bioodpad uložili.

Pražané mají možnost do kompostárny měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu a za každých 5 kilogramů odevzdaného bioodpadu si po roce odnést 1 kilogram hotového kompostu k využití na své zahradě.

2021_kompostarna_infografika