Letos opět bez petard. Nejen volně žijící živočichové vám předem děkují

30. 12. 2021

Doufáme, že i letošní Silvestr by mohl být pro všechna divoká zvířata, která žijí na území pražské metropole, opět bezpečnější a snesitelnější. Apelujeme na všechny obyvatele i návštěvníky, aby dodržovali zákaz používání pyrotechniky na vybraných lokalitách, který je od loňského roku dán obecně závaznou vyhláškou. V nejcitlivějších částech města, kam mimo jiné patří například okolí vodních toků a nádrží, přírodní parky nebo zvláště chráněná území, je amatérská pyrotechnika úplně zakázaná. Je to pomoc zejména pro volně žijící živočichy, pro něž mívají silvestrovské oslavy mnohdy velmi vážné důsledky.

Silvestrovskými a novoročními ohňostroji trpí i řada domácích zvířat, situace divokých zvířat je ale ještě komplikovanější. Volně žijící zvířata se před petardami a rachejtlemi totiž nemají kam ukrýt. Silné zvukové a světelné efekty umocněné okolní tmou jim způsobují nesmírný stres, nutí je opouštět jejich bezpečné úkryty a vyčerpávat tak klíčové energetické zásoby a mimo jiné zapříčiňují i jejich následné kolize s překážkami či střety s auty. Do naší Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy se pak někteří z nich dostávají například se zlomeninami křídel nebo končetin, s úrazy hlavy či jinými vážnými zraněními anebo kvůli celkovému vyčerpání. Mezi typické oběti nevázaných silvestrovských oslav zvláště na pražských náplavkách a v jejich okolí patří například labutě, které se na zimu stahují na Vltavu v centru města, protože zde řeka nezamrzá. Při úprku před hlukem pak bohužel často narážejí do tramvajového vedení na pražských mostech, které pro ně představuje velké nebezpečí i za běžných okolností, nebo dokonce přímo do konstrukcí mostů. Problémy se týkají kupříkladu také srn nebo zajíců, kteří mohou v panice snadno vběhnout pod kola aut. Řada zvířat – zvláště těch menších, jako jsou například zpěvní ptáci – se však do záchranné stanice ani nemusí dostat, protože je mohou lidé snadno přehlédnout, a pomoci se tak třeba vůbec nedočkají.

Podle vyhlášky zákaz používání amatérské pyrotechniky na Silvestra a na Nový rok platí mimo jiné:

  • na vodních tocích a ve vzdálenosti do 50 m od nich,
  • na přehradách a vodních nádržích a ve vzdálenosti do 50 m od nich,
  • na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 m od nich,
  • v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 m od nich,
  • ve vzdálenosti do 250 m od areálu ZOO Praha, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

Zde je k dispozici celé znění vyhlášky a zde další informace včetně orientační mapy s vyznačenými místy, na která se zákaz vztahuje.

Ve spolupráci s hlavním městem Prahou jsme na nábřežích kolem Vltavy, na vltavských ostrovech i ve Stromovce rozmístili dočasné cedule, na nichž kolemjdoucí najdou všechny podstatné informace k nové vyhlášce.

DSB_3397