Místo betonové nádrže mírné břehy a zeleň. Vokovický rybník prochází proměnou

2. 6. 2021

Vokovický rybník, který se nachází na Litovickém potoce nad vodní nádrží Džbán v Praze 6, prochází v letošním roce kompletní rekonstrukcí. Nynější podobu rybník získal v 60. letech minulého století – starý návesní rybníček tehdy začal sloužit jako lapač splavenin z povodí potoka a pomáhal tak udržovat čistotu vody v nově zbudovaném přírodním koupališti Džbán. Jeho stav byl však v posledních letech již velmi špatný, nábřežní zdi se rozpadaly, nádrž netěsnila a vodohospodářské objekty byly zničené. Proto nyní nádrž přestavujeme a budujeme rybník, který bude mít přírodnější charakter s pozvolnými břehy a novými stromy v okolí a který zlepší mikroklima celé lokality.

Revitalizace Vokovického rybníka

Revitalizaci rybníka jsme na začátku jara zahájili jeho odbahněním, během něhož jsme z nádrže odvezli přes 250 m3 usazených sedimentů. Pokračujeme odstraňováním rozpadlých obvodových zdí a úpravou sjezdu do nádrže. Nové břehy uděláme pozvolnější a zpevníme je balvanitou rovnaninou. Kámen použijeme také při výstavbě nového rozdělovacího objektu rybníka, nového požeráku i balvanitého skluzu, který bude sloužit jako bezpečnostní přeliv nádrže. Promění se také betonové koryto pod rybníkem. Beton nahradí kamenná rovnanina a břehy budou mít stejně jako v rybníce mírnější sklon. Břehy rybníka a koryto pod nádrží nakonec osadíme mokřadními rostlinami a v okolí nádrže vysadíme několik vzrostlých stromů.

Jsme si vědomi toho, že stavební práce probíhající uprostřed zástavby jsou nyní pro místní obyvatele komplikací, věříme ale, že výsledek vám tyto obtíže vynahradí a že opravený rybník zkrášlí a zpříjemní tuto část Vokovic.

Rekonstrukce by měla být hotová do konce letošního roku. Investorem je hlavní město Praha a náklady na přestavbu nádrže budou činit cca 14,5 milionu Kč.