Zimní pauza kompostárny končí. Za rok 2020 přijala 3405 tun bioodpadu

4. 3. 2021

S koncem února skončila i zimní přestávka provozu naší Kompostárny hl. m. Prahy v Praze-Slivenci. Od 1. března 2021 je vám kompostárna opět k dispozici, a to v běžné otvírací době. Slivenecká kompostárna tak vstupuje již do pátého roku svého fungování. Pro hlavní město Prahu areál spravujeme od poloviny roku 2017. V kompostárně ukládáme biologicky rozložitelný odpad vzniklý při údržbě městské zeleně. Kromě toho kompostárna přijímá bioodpad také od občanů Prahy, od firem a mimopražských občanů a rovněž ze svozů velkoobjemových kontejnerů. V roce 2020 jsme v kompostárně přijali celkem 3 405 tun bioodpadu. Od začátku fungování kompostárny v roce 2017 do konce roku 2020 to bylo celkem již 9 059 tun bioodpadu.

DSC0481

Nejvíce bioodpadu – 1 598 tun (47 %) – k nám dovezly firmy, občané Prahy odevzdali 699 tun (21 %) a ze sběrných dvorů jsme přijali 655 tun (19 %). Celkem 100 tun (3 %) pocházelo z činnosti naší organizace. Do kompostárny svážíme hlavně trávu, listí a větve z údržby parků a z okolí vodních toků a nádrží, které spravujeme.

DSC8958

Přijatý materiál se třídí a drtí na lépe kompostovatelné drobné kousky, poté se ve správně namíchaném poměru jednotlivých druhů zakládá do pásových hromad, tzv. kompostových zakládek, které se podle teploty uvnitř a jejího průběhu průběžně překopávají, provzdušňují, promíchávají či vlhčí. Nakonec se materiál ještě finálně prosévá a třídí. Výsledkem je kompost, který je oficiálně registrován jako organické hnojivo pod názvem Pražský kompost. Část používáme jako hnojivo pro pěstování rostlin či na trávníky ve spravovaných parcích, část prodáme a část si odebírají sami Pražané, kteří si za každých 5 odevzdaných kilogramů odpadu mohou po roce odebrat 1 kilogram kompostu zdarma. Z přijatého bioodpadu jsme do konce roku 2020 vyrobili 1 160 tun hotového kompostu. 685 tun jsme využili pro naše potřeby, 341 tun jsme prodali občanům a firmám a 74 tun si zdarma odebralo 605 Pražanů, kteří dříve v kompostárně odložili bioodpad.

DSC0332

vz_2020.indd