V Lobkovické zahradě provádíme zdravotní a bezpečnostní úpravy dřevin

3. 2. 2021

V Lobkovické zahradě využijeme období vegetačního klidu a ošetříme 48 dřevin podél hlavní vyhlídkové trasy. Park je součástí komplexu zahrad vrchu Petřína a je hojně navštěvován, proto je bezpečnost komunikací i z pohledu případného ohrožení návštěvníků padajícími větvemi pro nás, jako správce parku, velmi důležitá.

V průběhu února naši arboristé provedou nezbytné zdravotní a bezpečnostní řezy u vybraných dřevin podél frekventovaných pěšin a komunikací v parku, zejména na okraji porostu v horní části zahrady. Cílem našich zásahů je snížit riziko pádu větví či stromů na cesty a předejít případnému ohrožení návštěvníků. Dřeviny, které je nutné ošetřit, jsme vybrali na základě projektu zpracovaného znaleckým ústavem Arbonet, s. r. o. , který zohledňuje stabilitu stromů a stav jejich koruny a navrhuje konkrétní zásahy u jednotlivých dřevin. Jedná se zejména o zásahy, které odlehčí korunu stromu nad komunikací a omezí riziko zlomení a pádu větví. Práce bychom měli dokončit v závislosti na počasí do konce února.
Žádáme návštěvníky, aby dbali při pohybu v parku zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny pověřených pracovníků.

Lobkovická zahrada v Praze