Konec roku klidnější (nejen) pro divoká zvířata. Praha omezila pyrotechniku

18. 12. 2020

Letošní Silvestr by měl být pro všechna divoká zvířata, která žijí na území pražské metropole, konečně bezpečnější a snesitelnější. Od 1. prosince 2020 v Praze začala platit nová obecně závazná vyhláška, která výrazně omezuje používání amatérských pyrotechnických výrobků. Dosavadní vyhláška z roku 2017 zakazovala sice laikům zábavní pyrotechniku na území Prahy po většinu roku používat, stanovovala ovšem výjimku pro několik konkrétních dní, mezi kterými byl i Silvestr a Nový rok. Nyní přichází změna pravidel – v nejcitlivějších částech města, kam mimo jiné patří například okolí vodních toků a nádrží, přírodní parky nebo zvláště chráněná území, je amatérská pyrotechnika zakázaná úplně. Věříme, že tato změna pomůže hlavně volně žijícím živočichům, pro něž mívají silvestrovské oslavy mnohdy velmi vážné důsledky.

Silvestrovskými a novoročními ohňostroji trpí i řada domácích zvířat, situace divokých zvířat je ale ještě komplikovanější. Volně žijící zvířata se před petardami a rachejtlemi totiž nemají kam ukrýt. Silné zvukové a světelné efekty umocněné okolní tmou jim způsobují nesmírný stres, nutí je opouštět jejich bezpečné úkryty a vyčerpávat tak klíčové energetické zásoby a mimo jiné zapříčiňují i jejich následné kolize s překážkami či střety s auty. Do naší Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy se pak někteří z nich dostávají například se zlomeninami křídel nebo končetin, s úrazy hlavy či jinými vážnými zraněními anebo kvůli celkovému vyčerpání. Mezi typické oběti nevázaných silvestrovských oslav zvláště na pražských náplavkách a v jejich okolí patří například labutě, které se na zimu stahují na Vltavu v centru města, protože zde řeka nezamrzá. Při úprku před hlukem pak bohužel často narážejí do tramvajového vedení na pražských mostech, které pro ně představuje velké nebezpečí i za běžných okolností, nebo dokonce přímo do konstrukcí mostů. Problémy se týkají kupříkladu také srn nebo zajíců, kteří mohou v panice snadno vběhnout pod kola aut. Řada zvířat – zvláště těch menších, jako jsou například zpěvní ptáci – se však do záchranné stanice ani nemusí dostat, protože je mohou lidé snadno přehlédnout, a pomoci se tak třeba vůbec nedočkají.

labut

Jeden z případů z loňského Silvestra: Tato mladá labuť narazila do tramvajového vedení na Mánesově mostu v jednu hodinu po půlnoci. V té době Praha ještě stále burácela ohňostroji. Utrpěla otevřenou zlomeninu křídla, ze které silně krvácela.

Podle nové vyhlášky zákaz používání amatérské pyrotechniky na Silvestra a na Nový rok platí mimo jiné:

  • na vodních tocích a ve vzdálenosti do 50 m od nich,
  • na přehradách a vodních nádržích a ve vzdálenosti do 50 m od nich,
  • na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 m od nich,
  • v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 m od nich,
  • ve vzdálenosti do 250 m od areálu ZOO Praha, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost.

Kromě razantního omezení amatérské pyrotechniky se Praha rozhodla navíc zcela zakázat vypouštění takzvaných lampionů štěstí poháněných otevřeným ohněm, jejichž let ani dopad nelze korigovat a které tak představují vážné riziko požáru. Zde je k dispozici celé znění vyhlášky a zde další informace včetně orientační mapy s vyznačenými místy, na která se zákaz vztahuje.

Ve spolupráci s hlavním městem Prahou jsme na nábřežích kolem Vltavy, na vltavských ostrovech i ve Stromovce rozmístili dočasné cedule, na nichž kolemjdoucí najdou všechny podstatné informace k nové vyhlášce.

DSB_3397

Prosíme všechny Pražany i návštěvníky Prahy, aby vyhlášku dodržovali a oslavili příchod nového roku tak, aby jej mělo šanci prožít i co nejvíce volně žijících živočichů. Omezíme-li množství odpálené pyrotechniky, neprospějeme tím jen zvířatům, ale také sami sobě a našemu životnímu prostředí, kterému tak můžeme podstatně ulevit od znečištění vzduchu toxickými chemickými látkami i od zbytečného odpadu.