Dětské hřiště Koníček ve Stromovce má nové pískoviště

12. 7. 2019

Během června jsme na dětském hřišti Koníček ve Stromovce odstranili dva staré javory, jejichž špatný zdravotní stav ohrožoval bezpečnost návštěvníků herních prvků. Pískoviště v blízkosti stromů tak přišlo o ochranu před slunečními paprsky a děti o stín při svých hrách. Proto jsme ve stinné části hřiště vybudovali nové pískoviště, které jsme včera uvedli do provozu. Ve Stromovce můžete navštívit celkem 6 dětských hřišť s herními prvky a pískovišti.

V jednom z padlých javorů sídlí larvy řady bezobratlých živočichů, a tak a jsme jej nechali ležet na místě, aby mohli hmyzí obyvatelé stromu dokončit svůj vývoj. Královská obora o drahocenné stromy nepřichází. Staré a nemocné stromy nahrazujeme náhradními dřevinami a kromě nich vysazujeme také další zajímavé druhy dřevin, abychom obohatili druhovou pestrost parku. Jen od loňského podzimu do dnešních dnů jich přibylo na 170.

piskoviste