U hřiště Vozovna ve Stromovce klíčí nový trávník. Provoz hřiště je omezen

20. 6. 2019

Minulý týden jsme začali s obnovou trávníku v okolí dětského hřiště Vozovna ve Stromovce. Prostor nové travnaté plochy jsme odplevelili, zbavili kamenů, větví i starého listí a odstranili jsme starý travní drn. Nerovnosti terénu jsme urovnali a v některých místech doplnili i chybějící ornici. Vysetý trávník jsme oplotili a budeme jej pravidelně zavlažovat, abychom zajistili jeho správný růst.

S našimi pracemi je spojeno také částečné omezení provozu dětského hřiště. Z bezpečnostních důvodů jsme dočasně uzavřeli lanovku, která vede v blízkosti oplocení. Omezení potrvá do konce července.

Děkujeme všem návštěvníkům za pochopení.

travnik