Stromovka trpí: Vandalové ničí vybavení i zeleň

9. 5. 2019

Zničené lavičky, graffiti na zdech, grilování mimo pikniková místa, vytrhané odpadkové koše, rozbité herní prvky, poškozené trávníky, záhony i stromy. To je jen krátký výčet toho, s čím se musí každý den potýkat největší pražský park Stromovka. Na svědomí to mají vandalové a neukáznění návštěvníci parku, kteří nedodržují návštěvní řád ani pravidla slušného chování. Náprava škod v parku přitom stojí hlavní město Prahu nemalé finance a naši organizaci coby správce parku také mnoho práce navíc. Na neukázněné návštěvníky se snaží dohlížet pravidelné hlídky městské policie i naši zaměstnanci, ale bohužel nedokážeme ohlídat celý park najednou. Prosíme proto i ty z vás, kteří si při procházce parkem všimnou jakéhokoliv jednání porušujícího návštěvní řád, aby kontaktovali městskou policii.

Děkujeme všem, kteří se na vandalismu nepodílejí a jsou ohleduplní nejen k vybavení pražských parků, ale také k ostatním návštěvníkům, kteří v městské zeleni hledají relaxaci i odpočinek.

vandalismus

Znáte desatero pravidel pro návštěvníky parku?
V Královské oboře Stromovka je zakázáno:

  • rozdělávat otevřené ohně na celém území parku, grilovat mimo určená pikniková místa
  • odhazovat a nechávat odpadky mimo odpadkové koše či jinak znečišťovat park
  • využívat jako záchod jiná než určená místa
  • vstupovat do záhonů a na jiná označená místa
  • nechávat mimo určená místa volně pobíhat psy a dovolovat jim honit volně žijící živočichy
  • nechávat na místě výkaly po svém psovi
  • poškozovat schodiště, zábradlí, lavičky, informační tabule a další vybavení parku
  • poškozovat stromy, keře, květiny či trávníky v parku
  • plašit a odchytávat volně žijící živočichy
  • nerespektovat pokyny zaměstnanců správy parku a znemožňovat pohyb jejich vozidel