Sedm nemocných akátů v Ječné ulici padne. Vysadíme místo nich nové

27. 3. 2019

Sucho, silný provoz i zhutněná půda – to jsou obvyklé těžkosti, s nimiž se musí stromy, které rostou v ulicích měst, denně vyrovnávat. Toto nepříznivé prostředí přináší stromům stres, který zkracuje jejich životnost. Dřeviny jsou oslabené, ve větší míře jim prosychají koruny a ve kmenech se jim tvoří dutiny, často navíc bývají i mechanicky poškozené od lidí a aut. Časem se tak mohou stát rizikem pro bezpečnost chodců i projíždějících dopravních prostředků. Proto je potřeba stromořadí v ulicích měst nejen pravidelně ošetřovat, ale také omlazovat a nahrazovat hynoucí nebezpečné dřeviny novými a zdravými stromy. To je případ i stromořadí v Ječné ulici v Praze 2, z níž během soboty 30. března odstraníme sedm akátů, které jsou ve velmi špatném zdravotním stavu. Dřeviny budeme v sobotních dopoledních hodinách odstraňovat pomocí plošin a lezecké techniky. O stromy ale v Ječné ulici nepřijdete. Ještě v letošním roce na uvolněná místa ve stromořadí vysadíme nové akáty.

Prosíme všechny, kteří se budou v době našich prací pohybovat v Ječné ulici, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny našich pracovníků.

Povolení k pokácení stromů vydal Úřad městské části Praha 2. Naše práce jsou součástí projektu celkové obnovy stromořadí, jejímž investorem je hlavní město Praha.

Podrobnější informace k obnově stromořadí v Ječné ulici naleznete na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy.

akat