Do konce jara bude v pražské Stromovce o 142 dřevin více

10. 1. 2019

Ořechovce, lapiny, tupely, magnólie, tisovce, břestovce či duby – to je jen krátký výčet ze seznamu druhů více než 140 dřevin, které do konce letošního jara naleznou nový domov v pražské Stromovce. První část výsadeb jsme dokončili na podzim loňského roku, během níž do největšího pražského parku zamířilo 105 nových stromů. Dalších 37 dřevin přibude letos během jarních měsíců v druhé etapě výsadeb. Mezi dřevinami jsou běžné, méně běžné i vzácné druhy, které obohatí současnou sbírku Královské obory.

Nové dřeviny vytvoří celistvá stromová společenstva lemující okraj dna bývalého rybníka. Některé z nich jsou vysazeny coby náhradní stromy za dožívající kosterní dřeviny nebo za ty, které po povodních v roce 2013 podlehly houbovým chorobám a které jsme proto z parku museli odstranit. Část stromů jsme vysadili i ve Starém parku, kde rozšíří sbírku domácích i exotických dřevin.

V plánu výsadeb jsou se svými 14 druhy nejpočetněji zastoupeny duby. Kromě tradičního dubu zimního můžeme jmenovat například dub bílý, kaštanolistý, velkoplodý, černý, bahenní či mexický. Výsadby doplní i vzácnější druhy jako například tupela lesní, ořechovec vejčitý, česnekovník čínský či tisovec dvouřadý.

Náklady na výsadbu stromů hradí hlavní město Praha z prostředků odboru ochrany prostředí.

platan