Lípa na Vítkově ustoupila bezpečnosti hřiště, 19 stromů však v parku přibylo

23. 11. 2018

Vícekmenná lípa stříbrná, která rostla v parku na Vítkově u dětského hřiště Písečná duna, musela v polovině listopadu opustit své stanoviště. Posledních několik let marně bojovala s houbovou chorobou, která nakonec definitivně narušila její stabilitu a lípa, u níž hrozilo rozlomení a pád, se stala rizikem pro návštěvníky parku a speciálně dětského hřiště. Ačkoli jsme se strom v minulosti snažili opakovaně zachránit bezpečnostními a zdravotními řezy, nemocná lípa dál chřadla a odumírala. U paty kmene se začala její choroba projevovat odlupováním kůry a v koruně stromu usycháním větví. Proto ji naši arboristé na základě znaleckého posudku a povolení ke kácení odstranili.

Dalších 5 dřevin rostoucích poblíž dětského hřiště arboristé ošetřili zdravotními řezy. Během této práce odstranili naši zaměstnanci především suché, oslabené nebo škůdci napadené větve, které by se mohly při větším zatížení odlomit a ohrozit návštěvníky parku.

Kromě ošetření stromů se však Vítkov dočkal i nové zeleně. Začátkem listopadu naše organizace dodala pro parku 19 nových alejových stromů. V parku přibylo 10 višní chloupkatých, 5 hrušní obecných, 2 střemchy obecné a 2 duby červené.

lípa

Rozvětvený kmen lípy poškozený hnilobou