Kompostárna hl. m. Prahy nabízí Pražský kompost, certifikované hnojivo

7. 11. 2018

Začátkem července minulého roku zahájila provoz první kompostárna, kterou hlavní město Praha na svém území vybudovalo a kterou spravují Lesy hl. m. Prahy. Kompost, který zde vzniká z organického odpadu, prošel nyní zkouškami a rozbory fyzikálních a chemických vlastností a byl registrován jako organické hnojivo pod názvem Pražský kompost. Pražané, kteří v roce 2017 uložili organický materiál v kompostárně, si mohou nyní odvést 1 kilogram kompostu za každých 5 kilogramů bioodpadu.

Kompostárna byla vybudována na volném pozemku na okraji městské části Praha-Slivenec nedaleko Pražského okruhu. Od července do konce září minulého roku přijímala bioodpad pouze od občanů hl. m. Prahy, od října své služby rozšířila a začala přijímat rostlinný materiál také od firem, mimopražských občanů a z velkoobjemových kontejnerů svážených ze spádové oblasti zahrnující především levý břeh Vltavy. Do konce roku 2017 přijala téměř 295 tun bioodpadu. Za 10 měsíců letošního roku převzala již 1 676 tun rostlinných zbytků z domácností a zahrad i z údržby zelených ploch.

Po roce provozu kompostárny naše organizace zažádala Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský o registraci vzniklého produktu podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Na základě podrobných zkoušek a chemických rozborů bylo vydáno rozhodnutí o registraci Pražského kompostu jako organického hnojiva. Znamená to, že splňuje veškeré limity chemických a fyzikálních vlastností a nyní se již může využívat pro zlepšování kvality půdy jak na zahrádkách, tak při údržbě a výsadbách městské zeleně.

Na Pražský kompost již čekají zájemci z řad pražských občanů, kteří v loňském roce do kompostárny přivezli více jak 141 tun rostlinného odpadu. Nyní si mohou za každých 5 kg dovezeného materiálu odvézt 1 kg hotového kompostu k využití na své zahradě. Pro hotový kompost si mohou obyvatelé hlavního města přijet s vlastními nádobami vždy od pondělí do pátku během otevírací doby kompostárny. Pražané mají možnost do kompostárny měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu. Pro občany s bydlištěm mimo Prahu a pro firmy je uložení biomasy zpoplatněno jednotnou sazbou 600 Kč/t bez DPH.

kompost