Nátěrem proti korní spále: Dva buky ve Stromovce dostaly speciální ochranu

26. 10. 2018

Sluncem spálená kůže – zážitek, který potkal prakticky každého z nás. Věděli jste ale, že do stejně nepříjemné situace se mohou dostat také dřeviny? Náhlé vystavení slunečním paprskům a rychlé zahřátí kůry vede u dřevin k poškození nazývanému korní spála. Ta postihuje především stromy s hladkou kůrou, jako jsou buky, javory, habry a duby. A právě dva vzrostlé buky ve Stromovce jsme proti tomuto poškození v polovině října ochránili speciálním nátěrem.

Korní spála je jedním z nejčastějších poškození dospělých stromů, se kterým se můžete setkat. Vzniká při náhlém zahřátí kmenů či větví na osluněné části stromu. Tím dochází k poškození rostlinných pletiv a rozpraskání kmene. Zasažená kůra praská, usychá a odlupuje se. Strom poškozený korní spálou je v dalších letech také mnohem náchylnější k napadení houbovými chorobami. Abychom takové situaci předešli, ošetřili jsme ve Stromovce dva vzrostlé buky ohrožené tímto poškozením. Nejprve naši arboristé z plošiny natřeli kmeny a kosterní větve žlutým penetračním nátěrem, který měl zajistit lepší přilnutí druhé ochranné vrstvy bílé barvy. Krycí bílá vrstva je směsí organických i anorganických látek, jež ochrání kůru před intenzivním slunečním zářením. Nátěr poskytne buku u Podmokelské dráhy a jeho kolegovi u Výstaviště ochranu před silným sluncem po dobu minimálně 5 let. Stejným způsobem ošetřujeme ve Stromovce mladé stromky při výsadbách. Takto vzrostlé jedince jsme speciální barvou natřeli vůbec poprvé. Během léta totiž oba stromy přišly o několik větví a kmeny, které byly pod nimi po celou dobu života stromů před silným slunečním zářením ukryté, musí najednou samy čelit přímým slunečním paprskům.

nátěr buků