Ořezem větví zvýšíme bezpečnost dvaceti akátů v Sokolovské ulici

5. 10. 2018

Vzrostlé akáty v Sokolovské ulici získají nový “sestřih”. Právě v těchto dnech pracujeme na bezpečnostních ořezech 20 dřevin mezi stanicí metra Vysočanská a tramvajovou zastávkou Balabenka. Ošetřením stromů chceme zvýšit bezpečnost všech, kteří procházejí pod jejich korunami. Kromě stromolezeckých technik využíváme k práci také plošinu, která nám zpřístupňuje horní části korun stromů.

V loňském roce jsme v Sokolovské ulici provedli tahovou zkoušku, která slouží k posouzení statických poměrů stromů. Pomocí zatížení stromů lanovým navijákem jsme testovali, jakým způsobem se budou akáty chovat například v silném větru. Díky přesnému měření jsme zjistili, jak jsou stromy odolné vůči zlomu i vyvrácení. Nasbíraná data jsme vyhodnotili a na jejich základě jsme vybrali vhodný způsob jejich ošetření. Ořezy, které zajistí naši arboristé, sníží těžiště korun stromů, čímž dojde k jejich stabilizaci.

S pracemi budeme hotovi během příštího týdne, do té doby prosíme kolemjdoucí, aby dbali pokynů našich arboristů a nevstupovali do míst probíhajících zásahů.

ořezy akátů