Bezpečnější Stromovka: Stromy zbavíme suchých větví

30. 8. 2018

Na srážky chudá sezona vždy odhalí slabá místa stromů, která se navenek často projeví uschnutím větví. Ty se pak stávají bezpečnostním rizikem pro návštěvníky parků, kterému chceme co nejvíce předcházet. Proto pravidelně kontrolujeme zdravotní stav stromů a větve odstraňujeme. Nejinak je tomu i v nejnavštěvovanějším pražském parku Stromovka. V něm naši zaměstnanci začali koncem srpna odstraňovat suché nebo jinak nebezpečné větve. Do poloviny října ošetříme zhruba 300 stromů.

Stromy rostoucí v prostoru mezi Šlechtovou restaurací a restaurací Vozovna a v jejich přilehlém okolí se na sklonku léta a začátkem podzimu dočkají ořezu. Do souboje s odumřelými a rizikovými větvemi, které by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků, se již v těchto dnech pustili naši arboristé.

Prosíme návštěvníky parku, aby nevstupovali do prostor ohraničených páskou či kužely a dbali pokynů našich zaměstnanců. Děkujeme za pochopení.

práce v korunách stromů