Velikán ze Satalické obory přišel o část koruny. Museli zasáhnout arboristé

24. 8. 2018

Ačkoliv se v horkých a suchých dnech snažíme omezit všechny zásahy u dřevin na minimum, jsou situace, které si přece jen vyžádají neodkladný zákrok. Takový případ jsme řešili začátkem srpna v Satalické oboře. Mohutnému památnému dubu se odlomila jedna z kosterních větví a my jsme strom museli rychle ošetřit, aby svou nestabilitou neohrožoval procházející návštěvníky obory. K zásahujsme povolali i plošinu, ze které naši stromolezci tentokrát pracovali.

Památný strom se původně skládal ze čtyř kosterních větví (kmenů), které tvořily jeho tělo i rozměrnou korunu. Jednu z větví si však vyhlédli sršni a pilnou prací přetvořili její část v horní polovině výšky na své obydlí. Spolu s dlouhotrvajícím suchem, které strom oslabilo, zapříčinil tento dravý hmyz odlomení větve. Kvůli snížené stabilitě stromu jsme museli zredukovat celou korunu, abychom stromu odlehčili a snížili jeho těžiště a aby nedošlo k jeho dalšímu poškození či ohrožení osob. Prořezání větví pomůže také světlu proniknout do nižších částí koruny stromu a díky tomu budou moci tato místa znovu obrůst listím.

Abychom stabilitu památného dubu ještě zvýšili, nainstalovali jsme do jeho koruny speciální stromové vazby, které mu budou oporou v dalších rizikových situacích.

památný dub v Satalicích