Kachní rodina uvízla na střeše. Byl mezi nimi i náš 1000. pacient

12. 5. 2018

O tom, že historie se ráda opakuje, se ve čtvrtek 3. května přesvědčili zaměstnanci naší Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Stejně jako v loňském roce se i letos naším 1 000. pacientem stalo malé kachňátko. Kulaté číslo vyšlo na jednoho z 13 čerstvě vylíhnutých sourozenců, které jsme i s kachní matkou do stanice převezli ze střechy obchodního centra Chodov. Letošní tisící pacient se k nám tak dostal o 10 dní dříve než v roce 2017.

kachní rodina

Každá matka se snaží vybrat pro své potomstvo co nejbezpečnější místo, které bezbranná mláďata ochrání před predátory a dalším nebezpečím, jež na ně ve velkém světě může číhat. Podobně asi uvažovala i kachna, která si pro své hnízdění vybrala bezpečnou střechu obchodního centra Chodov. Bohužel si už nepromyslela, jak se i se svými 13 ratolestmi dostane zpět k vodě, a zůstala na střeše uvězněná. Rodiny si všimli zaměstnanci obchodního centra, kteří pohotově zavolali do naší záchranné stanice. Pracovníci Lesů hl. m. Prahy celou kachní rodinu odchytili a převezli ji ke kontrole do stanice. A protože byli noví pacienti naprosto zdraví, mohli jsme je ještě tentýž den navrátit do volné přírody. Nyní už náš pacient č. 1 000 i se svými příbuznými spokojeně brázdí vodní hladinu a těší se z nabyté svobody.

Zajímavostí je, že stejný případ jsme na střeše OC Chodov řešili i v minulém roce. Zda se jedná o stejnou kachnu, které se na tomto místě zalíbilo, a nebo šlo o nováčka, se však můžeme pouze dohadovat.

Podobných případů, kdy z centra města odvážíme početné opeřené rodinky, je každý rok několik. Kachny si totiž pro své hnízdění vybírají nejroztodivnější místa. Můžete se s nimi setkat na střechách budov, balkonech, v uzavřených dvorech i na zahradách. A ze všech těchto míst chtějí s mladými zamířit k vodě. Není proto ojedinělé, že se mezi historickými památkami setkáte se zástupem kachňat pochodujících za svojí matkou. Pokud správnou cestu najít nedokážou, naši pracovníci jim pomohou a přemístí je například k Vltavě nebo k některému z velkých pražských rybníků, kde najdou nový domov.