Oslavte Světový den divoké přírody v Divoké zahradě Hostivař

27. 2. 2018

V březnu se neslaví jen jeho 21. den, jímž každoročně oficiálně začíná tolik očekáváné jaro. Prostor v něm je i pro Světový den divoké přírody, který připadá už na 3. března. A kde lépe oslavit tento den než v našem zookoutku Divoká zahrada Hostivař! Ačkoli o sobotách má jinak přes zimu zavřeno, bude zahrada pro návštěvníky výjimečně po celý den otevřená, a na všechny, kteří do ní zavítají, čeká zábavná kvízová stezka nabitá zajímavostmi ze světa divoké přírody.

danek

Jeden z obyvatelů Divoké zahrady Hostivař: Bílý daněk

Datum 3. března nebylo vybráno náhodně. V roce 1973 v tento den vstoupila v platnost Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Úmluva hraje důležitou roli v tom, aby mezinárodní obchod neohrozil přežití jednotlivých druhů. Díky podpisu 180 zemí se 5 000 druhů zvířat a na 29 000 druhů rostlin dočkalo ochrany před hrozbou vyhubení. Naše republika se k mezinárodní ochraně divoké přírody připojila v roce 1992.

Téma letošního Světového dne divoké přírody zní Velké kočky: predátoři v ohrožení a chce upozornit na ohrožené kočkovité šelmy žijící ve volné přírodě. V naší středoevropské krajině se můžete setkat pouze s jedinou velkou kočkovitou šelmou a tou je rys ostrovid. Tato šelma, která se nachází na seznamu silně ohrožených druhů, je vynikajícím lovcem, vyznačuje se především hbitostí a ostrými smysly. Dokáže zaznamenat i sebemenší pohyb – ve dne zpozoruje zajíce na vzdálenost 300 metrů, v noci až na 120 metrů. Kromě zajíců, lišek a dalších malých savců tvoří jeho potravu mufloni, srnci, divočáci či jeleni. V polárních oblastech si dokáže poradit dokonce i se sobem.

Současné nízké počty rysa ostrovida na našem území jsou ovšem alarmující. Za posledních 20 let poklesly o 30 %. Ve volné přírodě jich tak napočítáte sotva necelou stovku. Trvale se vyskytují v jihozápadních Čechách a Beskydech, nejblíže Praze byli rysové pozorováni u Benešova a v Ralsku.

Pokud vám tato kočkovitá šelma učarovala stejně jako nám a chcete se o jejím životě i o životě dalších zvířat dozvědět více, navštivte tuto sobotu 3. března zookoutek Divoká zahrada Hostivař a načerpejte nové zážitky i vědomosti. A jestliže chcete rysa vidět na vlastní oči, přijďte se na něj podívat do našeho zookoutku v Malé Chuchli, kde má svůj domov rys Drápek.

IMG_3471

Rys Drápek ze zookoutku v Malé Chuchli