Na podzim vysadíme přes 56 tisíc lesních sazenic. Do obnovy se zapojí i školy

3. 11. 2023

Podzimními výsadbami pokračují naši lesníci v práci, kterou zahájili na jaře. V pražských lesích tehdy vysadili přes 80 tisíc stromků. Do pražské přírody plánujeme na podzim vysadit celkem přes 56 tisíc sazenic. Nejčastějšími vysazovanými druhy jsou opět sazenice dubu zimního, buku lesního a javoru babyky, z jehličnatých druhů potom jedle bělokorá, modřín opadavý a borovice lesní. Přidají se k více než 2,5 milionu lesních stromků, které jsme za posledních 10 let zasadili.

Letos plánujeme vysadit přes 56 tisíc stromků.

Kde všude budeme na podzim sázet?

Nejvíce sazenic vysadíme v Hostivařském lesoparku (20 000). Další tisíce sazenic půjdou na paseky v Modřanské rokli (5 000), Xaverovském háji (4 000) nebo například v Kunratickém lese (3 500).

Pravidelně se také dostávají lesní sazenice do půdy i na nelesních plochách. Často sázíme na okrajích metropole, kde postupně vzniká zelený prstenec lesů a další zeleně. Tentokrát se naši lesníci věnují západní části v okolí Sobína a také na opačném východním okraji v okolí Běchovic, kde jsme již v předchozích letech na původních polích osazovali plochy v lokalitě Lítožnice, které mají v budoucnu odstínit plánovanou komunikaci od stávající bytové zástavby.

Nyní zde naše podzimní výsadby soustředíme k soutoku Rokytky s Říčankou a Běchovickým potokem, kde v minulém roce hlavní město realizovalo komplexní revitalizaci vodních toků, při které se koryta toků prodloužila v meandrech a vzniklo zde i několik menších tůní. Naším úkolem je v území osadit jejich břehy a blízké okolí sazenicemi převážně listnatých druhů (2 500) a ochránit ho tak v budoucnu před možnou vodní erozí.

Přes tisíc sazenic sázíme i na západním okraji Prahy u Sobína opět v blízkosti dokončené revitalizace vodního toku, v tomto případě Sobínského potoka. Vše je součástí většího projektu přírodně krajinářského parku, který zde vzniká pod taktovkou odboru ochrany prostředí MHMP s cílem postupně přeměnit současné území v blízkosti rozrůstající se bytové zástavby na krajinu s rozptýlenou zelení, soliterními stromy, remízky, alejemi, lučními porosty a ovocnými sady. Jeden ze zdejších starých ovocných sadů jsme již před dvěma lety převzali do péče a nyní ho pravidelně udržujeme a mulčujeme.

Sází i školy
Pravidelně do výsadeb zapojujeme i školy a těší nás, že je o společné sázení velký zájem. Pomáhá nám to vybudovat u žáků bližší vztah k přírodě a fyzická práce v lese funguje i jako prevence proti vandalismu. Sázení se školami propojujeme i s naší kampaní Místo košů stromy, která se zaměřuje na omezení odpadků, které se do lesa dostávají. Vybíráme jen plochy, které jsou pro děti dobře dostupné a pro pohyb a práci při sázení bezpečné. Zájemců je ale více, takže máme na školy pořadník a spravedlivě je střídáme. Na jaře s námi sázelo téměř 300 žáků z pěti různých škol v Kunratickém lese, v lese Kamýk a Divoké Šárce. Teď na podzim se sem ještě vrátíme a plánujeme zapojit dalších 400 žáků.

Samotnou výsadbou však péče lesníků o les nekončí. Než z malých sazenic vyroste dospělý zdravý les, budou potřebovat ještě jejich péči.

Hlavní město Praha je od roku 2005 držitelem certifikace PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a od roku 2007 i druhé mezinárodní certifikace FSC® (Forest Stewardship Council ®). Plánování výsadeb, výběr druhů dřevin a všechny další naše činnosti spojené s péčí o pražské lesy v majetku hlavního města jsou v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesních ekosystémech, což pravidelně důsledně ověřují auditoři obou certifikací.