Certifikace pražských lesů

Certifikace lesních porostů v majetku hlavního města Prahy

Hlavní město Praha je od roku 2005 držitelem certifikace PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes ) a od roku 2007 i druhé mezinárodní certifikace FSC® (Forest Stewardship Council ®). Lesy hl. m. Prahy obhospodařují lesní porosty v majetku hl. m. Prahy v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesních ekosystémech.

Certifikace dřeva z pražských lesů

Od 1. listopadu 2018 získala organizace Lesy hl. m. Prahy na dřevo z pražských lesů certifikaci FSC® C-o-C a PEFC C-o-C. To znamená, že při zpracování dřeva z pražských lesů plníme požadavky a standardy těchto mezinárodních certifikátů pro zpracovávání dřevní hmoty. Splněním podmínek certifikace jsme se zapojili do výrobního řetězce, který podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích a který o zpracovávané dřevní hmotě pocházející z certifikovaných trvale udržitelně obhospodařovaných lesů spotřebitelům poskytuje přesné a ověřitelné informace.

Toto osvědčení potvrzuje, že dřevo z pražských lesů, které jsou již několik let certifikovány systémem FSC® i PEFC, neztrácí při zpracování svoji hodnotu a že certifikace se od vypěstovaného stromu přenáší i na surovinu či výrobek. Mimo jiné tak každý z našich budoucích výrobků dostane svůj speciální kód, podle kterého budeme moci kdykoli určit, z jaké části konkrétního pražského lesa pochází.

fsc-coc

pefc-coc

Závazek k FSC®
Závazek k PEFC
Certifikát FSC® C-O-C
Certifikát PEFC C-O-C