Lesnické mapy

Lesnické mapy, mezi něž patří i mapy porostní, jsou povinnou součástí tzv. lesního hospodářského plánu, který stanovuje limity pro lesnické hospodaření tak, aby se nezhoršoval stav lesa v dané oblasti – v tzv. lesním hospodářském celku.

Porostní mapy barevně znázorňují stáří lesních porostů, přičemž každá barva odpovídá jednomu dvacetiletému intervalu:

porostni-mapy_legenda

Dále je na porostní mapě uvedena „adresa“ každé porostní skupiny (např. 117Ea4) a hustota porostu, kterou znázorňuje buď plná barva, nebo šrafy.

„Adresa“ porostu vychází z tzv. prostorového rozdělení lesa, které může být třístupňové nebo čtyřstupňové a člení se na oddělení – ta lze srovnat např. s městskými částmi (např. Praha 4), dílce (např. Pankrác), porosty (např. Kavčí hory), porostní skupiny (např. ulice Na Kavčích horách 1103/4) a etáže (např. přízemí nebo 2. patro).

Jednotky prostorového rozdělení usnadňují orientaci v lese a umožňují identifikovat jednotlivé části lesa pro plánování, hospodaření i kontrolu stavu lesa.

 

Příklad „adresy“ v porostní mapě: 117Ea4, tj. oddělení 117, dílec E, porost a, porostní skupina 4.

Příklad znázornění hustoty porostu v porostní mapě (modré šrafování).

 

 

Porostní mapy pro lesnické úseky ve správě Lesů hl. m. Prahy

Lesnický úsek 1 – Šárka

usek-1

Lesnický úsek 2 – Chuchle

usek-2

Lesnický úsek 3 – Hodkovičky

usek-3

Lesnický úsek 4 – Hostivař

usek-4a

usek-4b

 

Lesnický úsek 5 – Bohnice

usek-5b

usek-5a