Berte odpadky s sebou, máte společnou cestu. Místo košů sázejme do lesa raději stromy

21. 10. 2022

V Praze se nachází 5500 hektarů lesů, do kterých ročně zavítá asi 10 milionů návštěvníků. Jedním z důsledků tak vysoké návštěvnosti je mimo jiné také značné množství komunálního odpadu, který po návštěvnících v lesích zůstává. Odvážíme ho pryč – pravidelně vyvážíme všechny odpadkové koše v lesích, které spravujeme. Každý rok takto odvezeme přes 200 tun odpadků. Pražské lesy tedy jako smetiště nevypadají, cena za to je ale poměrně vysoká. V praxi v lese to znamená například velmi častý pohyb našich aut, kterými odpadky odvážíme a kterými při tom po lesních cestách ročně najezdíme přes 30 000 kilometrů. A počítat samozřejmě musíme i s velkými finančními náklady, které ročně činí až 10 milionů korun. Co kdyby ale odpadků bylo méně a my bychom část těchto peněz dokázali ušetřit? To je téma naší kampaně Místo košů stromy.

Většinu odpadků návštěvníci pražských lesů odkládají standardně do odpadkových košů a nenechávají je všude po lese, za což jsme moc vděční. Také se ale někdy setkáváme s kritikou, že košů kolem lesních cest není dost a že svou kapacitou nedostačují. Z našich dat však vyplývá, že množství odpadu v lese není ani tak přímo úměrné velikosti lesa, a dokonce často ani jeho návštěvnosti, ale zejména počtu umístěných košů. Odpadkové koše samy od sebe odpadky přitahují a někteří lidé do nich dokonce cíleně přináší svůj domovní odpad. Zjednodušeně řečeno, kam dáme nový koš, tam vznikne nový odpad. Přidávání dalších a dalších odpadkových košů by proto situaci nijak neřešilo. Odpadků by se v lesích nashromáždilo ještě více.

kose2

Je tu naopak jedno jednoduché základní pravidlo, které pomoci dokáže a které zní: Co si do lesa přineseš, to si z lesa také odnes. Jsme přesvědčeni, že každý z nás tak může svým dílem přispět k tomu, abychom se v lese mohli spíš než na nepořádek dívat na stromy a zvířata, a nemuseli se ustavičně vyhýbat autům s haldami odpadků, které se vezou pryč. Za peníze, které by další koše a zejména jejich vyvážení stály, se navíc dají dělat mnohem užitečnější věci. Než abychom do lesa přidávali další odpadkové koše, v nichž by ročně končily další tuny odpadu a taky další miliony korun, raději bychom čas a finance věnovali samotné péči o les, například sázeli ještě víc nových stromů.

Alespoň trochu zmenšit celkové množství odpadků přitom vůbec není nemožné. Zkuste si to představit: Jdete do lesa a s sebou si vezmete něco, z čeho vzniknou odpadky. Potom jdete z lesa pryč, a protože vám v tom zrovna žádné zvláštní okolnosti nebrání, tyto odpadky zase vezmete s sebou a vyhodíte do běžného komunálního odpadu mimo les. Protože vy i vaše odpadky máte stejnou cestu a ony by vás stejně následovaly – sice se zpožděním, ale zato „taxíkem“. 🙂 Kdybychom společně dokázali snížit množství odpadků, které se z lesa musí nákladně odvážet, třeba i jen o čtvrtinu, na odvozu by se ročně ušetřilo až 2,5 milionu korun.

A za tyto prostředky bychom například dokázali vysadit:

  • až 125 tisíc mladých jedlí,
  • 156 tisíc dubů
  • nebo 167 tisíc lip.

Rozhodně nechceme odpadkové koše z pražských lesů vymýtit nebo je přestat vyvážet. Ale když nám trošku pomůžete a nenecháte v lese to, co zvládnete odnést, budeme moci více sil věnovat užitečným a hodnotným projektům. Navíc tak zlepšíte okolní prostředí nejen pro sebe a pro ostatní návštěvníky, ale pomůžete i volně žijícím živočichům, pro něž mohou odpadky v lese představovat vážné nebezpečí.

Je nám ale jasné, že toto téma není jednoduché a že s námi vůbec nemusíte souhlasit. Jistě se mezi vámi najdou i tací, kteří by stejně preferovali raději ještě více odpadkových košů, než kolik jich aktuálně v pražských lesích slouží. Abychom se o vašich názorech a zkušenostech dozvěděli víc, připravili jsme pro vás krátký dotazník a budeme vděční, když se s námi o své stanovisko podělíte.

misto-kosu-stromy_formular

Během podzimu s námi budou symbolicky místo nových košů vysazovat nové stromky děti z pražských škol. Moc rádi se s vámi uvidíme také v sobotu 22. října 2022 od 10 do 16 hodin v lesoparku Letňany na akci Strom pro les, život pro Prahu, kde budete mít také příležitost zapojit se do výsadeb mladých sazeniček.