Výsadbou sazenice to jen začíná. Mladý stromek potřebuje dál péči lesníků

25. 8. 2023

I v parném létě se musí lesníci postarat o svůj les. Zalévat ho jednoduše nemohou, ale věnují se především vyžínání nevhodných křovin a travin okolo nově vysazených sazenic.
Na jaře a na podzim, kdy je v půdě více vláhy, vysazují lesníci v pražských lesích tisíce nových stromků na uvolněných pasekách i na nových původně polních lokalitách. Letos se během jara prozatím zasadilo na 88 000 kusů převážně listnatých druhů a s dalšími výsadbami se počítá zase na podzim. Aby se většina sazenic dobře ujala a rostla, lesníci jim na začátku vydatně pomáhají zejména ochranou proti zvěři a také likvidací buřeně. Namáhavé vyžínání okolo nových výsadeb probíhá opakovaně od jara do konce října a i nyní je v plném proudu v lesích po celé Praze.

Vyžínání buřeně

Po výsadbě jsou mladé lesní stromky zcela závislé na vývoji počasí a především na dostatku přirozených dešťových srážek. Lesníci se jim sice snaží start co nejvíce usnadnit již výběrem vhodného druhu dřeviny podle stanoviště a půdních podmínek, ale dešti se poručit nedá a les není zahrádka, kde by se dalo zalévat. Počasí tak má významnou roli při ujímání sadby a suché jaro či podzim udělá vždy lesníkům velké starosti. Samotnou výsadbou však péče lesníků o nový les zdaleka nekončí. V prvních několika letech je velmi důležitá zejména ochrana sazenic před jejich zarůstáním a utlačováním konkurenčními travinami a keři i jejich ochrana před okusem zvěře. Mladé výhony jsou pro srnce, jeleny či daňky nebo muflony skutečnou pochoutkou.

Mezi řádky si můžeme pomoci mechanizací

Zatímco ochranný plot (oplocenku), který ztíží zvěři přístup k chutným letorostům, obvykle stačí postavit okolo sazenic jen jednou, s buření se potýkají lesníci opakovaně během roku ještě několik let po výsadbě.
Světlé paseky a pole rychle obsazují vysoké a husté druhy trav, ostružiníky a další odolné keře, které pomaleji rostoucím lesním sazenicím stíní a ubírají jim živiny. Lesníci tak musí pomocí kosy nebo křovinořezu vyžínat prostor okolo stromků a dávat při tom velký pozor, aby je nepoškodili a nepřišla jejich dřívější práce vniveč. Do některých ploch se musí během roku vrátit i několikrát. Na polních výsadbách jim práci trochu ulehčí mechanizovaný mulčovač, který jim pomůže vysekat buřeň mezi řádky, ale v řádku mezi jednotlivými stromky i na pasekách ve stávajících lesích je to jen o ruční práci. Celý proces vyžínání je nutné pravidelně opakovat do té doby, než stromky dostatečně odrostou a zesílí a úporné keře a traviny již jim nebudou konkurovat.

Ani pak ale nemají lesníci volno a musí dál vychovávat nový les prořezávkami a probírkami.

Bez zásahu by stromky buřeň udusila